Bundel Global Payroll- en HR-producten– verzamel $ 1.000*

Combineer twee of meer Payroll- en HR-producten van Deel en begin vandaag nog met groeien. Hoe ga jij bundelen?

*Algemene voorwaarden: Deze promotie is onderworpen aan de volgende in aanmerking komende Algemene voorwaarden en kan op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving door Deel worden gewijzigd of ingetrokken. Om in aanmerking te komen voor deze tijd beperkte bundelconversiepromotie (“Promotie”), moet u vóór 31 januari 2024 een demo boeken bij een verkoopvertegenwoordiger van Deel en een nieuwe kwalificerende product- en dienstenovereenkomst (“Overeenkomst”) met Deel ondertekenen. door met succes een Deel-account aan te maken (“Klant”). Met deze promotie komt een in aanmerking komende klant in aanmerking voor een tegoed van USD $ 1.000 (“Tegoed”) wanneer de Klant vooraf betaalt voor ten minste twee in aanmerking komende (2) producten of diensten binnen de productsuite van Deel (“ Kwalificerende bundel”) voor een periode van minimaal één (1) jaar. Elk toegekend krediet vervalt binnen 12 maanden na de kwalificerende Overeenkomst. Bestaande klanten kunnen in aanmerking komen voor een soortgelijke actie, onder voorbehoud van aanvullende of afwijkende voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met uw Deel-vertegenwoordiger. Deel behoudt zich het recht voor om de definitieve beslissing te nemen over geschiktheid en om deze Algemene Voorwaarden te interpreteren. Deel kan elk krediet of voordeel dat in het kader van deze Promotie wordt toegekend, onderzoeken en intrekken als er sprake is van misbruik, fraude of schending van deze Algemene Voorwaarden, de Servicevoorwaarden van Deel of de Overeenkomst.