payroll

Deel's complete gids voor belastingen betalen in België

Overweeg je als ondernemer om vast personeel of freelancers in België in dienst te nemen of in te huren? Zorg dan wel dat je op de hoogte bent van jouw fiscale verplichtingen in dit land. De Belgische belastingregels zijn namelijk best complex, al zijn er ook specifieke fiscale regelingen die gunstig kunnen zijn voor bijvoorbeeld bedrijven en expats. In deze gids vertellen we je meer over belasting in België.

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
september 22, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Belangrijkste punten

 1. Belastingen in België & belastingvoordelen: het Belgische belastingsysteem wordt vaak als ingewikkeld beschouwd, mede vanwege de fiscale autonomie van de drie Gewesten (Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en verschillende soorten inkomstenbelasting die er worden gehanteerd. België biedt diverse fiscale aftrekposten, subsidies, en vrijstellingen voor zowel bedrijven als freelancers. Ook buitenlandse bedrijven hebben soms voordelen met het belastingtarief in België
 2. Werknemers vs. freelancers: er is een duidelijk onderscheid tussen de belastingaangifte voor werknemers en belasting voor een zelfstandige in België. Voor werknemers wordt de inkomstenbelasting rechtstreeks van hun loon ingehouden door de werkgever (inhouding aan de bron). Daarentegen regelen freelancers hun belastingaangifte zelf en kunnen ze bepaalde zakelijke kosten van hun inkomen aftrekken
 3. Sociale zekerheid: dit speelt een cruciale rol in het Belgische belastingstelsel, met specifieke regelingen voor werknemers, werkgevers, en freelancers. Werknemers krijgen hun bijdragen automatisch ingehouden, werkgevers zijn verantwoordelijk voor de correcte inhouding en afdracht, terwijl freelancers hun bijdragen zelfstandig moeten beheren

Belasting in België: dit moet je weten

Moet jij belasting in België betalen, bijvoorbeeld omdat je er mensen inhuurt? Houd er dan rekening mee dat het Belgische belastingsysteem vaak als ingewikeld wordt gezien. Daar zijn een paar redenen voor: 

 • Drie Gewesten: in België hebben de drie Gewesten (Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hun eigen fiscale bevoegdheden. Dit betekent dat er verschillende regels en tarieven kunnen gelden, afhankelijk van het gewest

 • Verschillende soorten inkomstenbelasting: België heeft verschillende soorten inkomstenbelasting, elk met specifieke regels en uitzonderingen:

 • Personenbelasting (PB): dit is de belasting die natuurlijke personen betalen op hun jaarlijkse inkomsten. Deze belasting is progressief, wat betekent dat het tarief stijgt naarmate het inkomen toeneemt. De inkomsten worden onderverdeeld in diverse categorieën, zoals beroepsinkomsten, roerende inkomsten (bv. interesten en dividenden) en onroerende inkomsten (bv. huurinkomsten)

 • Vennootschapsbelasting (VB): deze belasting wordt geheven op de winst van vennootschappen. De exacte tarieven en regels kunnen variëren, maar over het algemeen betalen vennootschappen in België een lager belastingtarief dan natuurlijke personen

 • Belasting voor niet-inwoners (BNI): personen die niet in België wonen maar wel inkomsten uit Belgische bronnen ontvangen, zijn onderworpen aan de belasting voor niet-inwoners. Afhankelijk van bilaterale belastingverdragen kan er een vrijstelling of vermindering van deze belasting zijn

 • Rechtspersonenbelasting (RPB): sommige juridische entiteiten die geen winst beogen, zoals stichtingen en bepaalde verenigingen, zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Ze betalen belasting over hun inkomsten uit roerend en onroerend vermogen, maar niet over inkomsten uit hun activiteiten

 • Heel veel aftrekposten: er zijn heel veel potentiële aftrekposten en vrijstellingen beschikbaar in België, zowel voor bedrijven als voor freelancers. Hoewel deze aftrekposten voordelig kunnen zijn, voegen ze ook complexiteit toe aan het systeem

Belasting in België betalen: werknemers vs. freelancers

Als je belasting aangifte in België doet, dan weet je dat je je administratie goed op orde moet hebben. Maar wist je dat er tussen werknemers en de belasting voor een zelfstandige in België best wat verschillen zitten?

 • Werknemers: als je personeel in dienst hebt, wordt hun inkomstenbelasting direct van hun loon afgetrokken. Dit proces, ook wel 'inhouding aan de bron' genoemd, zorgt ervoor dat je als werkgever direct een deel van het loon aan de belastingdienst betaalt. Je hebt dus de verantwoordelijkheid om dit goed te regelen en op tijd de verschuldigde belasting af te dragen

 • Freelancers: hier ligt het net even anders. Freelancers, of zelfstandigen, regelen hun belastingaangifte zelf. Dat betekent dat zij ieder jaar hun inkomsten opgeven en zelf de belasting berekenen die ze moeten betalen. Verder mogen freelancers bepaalde zakelijke kosten van hun inkomen aftrekken voordat ze belasting betalen. Dit kan ervoor zorgen dat ze uiteindelijk minder belasting betalen

payroll outsourcing

 

Belangrijke aftrekposten, subsidies en vrijstellingen in België

In België zijn er behoorlijk wat fiscale aftrekposten, subsidies en premies beschikbaar voor zowel bedrijven als freelancers en expats. Deze kunnen variëren afhankelijk van de juridische vorm van de onderneming (bijv. eenmanszaak of een vennootschap) en de aard van de activiteiten. Naast voordelen rond rente en investeringen, zijn dit de voornaamste belastingvoordelen:

Aftrekposten en subsidies voor bedrijven

 • Loonsubsidies: er zijn diverse loonsubsidies en premiekortingen beschikbaar voor het aannemen van bepaalde groepen werknemers, zoals jongeren, ouderen, langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking

 • Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing: in België houden werkgevers een bepaald deel van het salaris van hun werknemers in voor belastingen, dit heet de bedrijfsvoorheffing. Normaal gesproken moeten werkgevers dit ingehouden bedrag doorstorten naar de belastingdienst, maar er zijn situaties waarbij de werkgever niet het volledige ingehouden bedrag hoeft door te storten: ze mogen een deel ervan zelf houden. Dit voordeel geldt bijvoorbeeld voor werkgevers die onderzoekers in dienst hebben of mensen die 's nachts of in ploegendienst werken

 • Opleidingsincentives: er zijn diverse subsidies en fiscale voordelen voor bedrijven die investeren in de opleiding van hun personeel

 • Verminderde socialezekerheidsbijdragen: voor bepaalde categorieën werknemers kunnen werkgevers profiteren van lagere socialezekerheidsbijdragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het aannemen van langdurig werklozen of ouderen

 • Voordeel alle aard: wanneer een werknemer voordelen ontvangt die niet in geld zijn uitgedrukt, zoals een bedrijfswagen of een woning, dan wordt dit beschouwd als een 'voordeel van alle aard'. De waardering van deze voordelen is wettelijk vastgelegd en wordt belast, maar er zijn diverse regelingen en aftrekposten beschikbaar voor de werkgever

 • Aanmoedigingspremies: in sommige gevallen kunnen werkgevers premies krijgen als ze werknemers in dienst nemen in specifieke situaties of regio's

 • Overige fiscale voordelen: als jij je werknemers voordelen biedt zoals een 13e maand of maaltijdcheques, kan dat fiscaal voordelig zijn 

Deel bood ons het gemak om al onze medewerkers echt met één klik te betalen. Eindelijk hadden onze interne teams iets dat hun leven vergemakkelijkte.

Tom Benians, Head of Finance, Fidel API

Aftrekposten, vrijstellingen en subsidies voor freelancers (en eenmanszaken):

 • Beroepskosten: freelancers kunnen beroepskosten zoals kantoorhuur, reiskosten, zakelijke maaltijden, opleidingskosten, en de aankoop van professionele apparatuur aftrekken

 • Sociale bijdragen: de sociale bijdragen die freelancers betalen aan hun sociaal verzekeringsfonds zijn aftrekbaar

 • Voorafbetalingen: door vooraf belastingen te betalen, kunnen freelancers een belastingvermindering krijgen

 • Investeringsaftrek: freelancers kunnen net als bedrijven profiteren van de investeringsaftrek, hoewel de tarieven en voorwaarden kunnen verschillen van die voor vennootschappen

 • Startersaftrek: beginnende zelfstandigen kunnen in de eerste jaren van hun activiteit profiteren van een verminderde socialezekerheidsbijdrage om de opstart van hun zelfstandige activiteit te vergemakkelijken

 • Vrijstelling van bijdragen: in bepaalde gevallen, zoals bij ziekte, invaliditeit of financiële moeilijkheden, kan een zelfstandige een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen

 • Recht op uitkeringen: onder bepaalde voorwaarden hebben zelfstandigen recht op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, ouderschapsuitkeringen en een faillissementsverzekering

 • Overbruggingsrecht: wanneer je als zelfstandige je activiteit moet stopzetten door omstandigheden buiten jouw wil (bijvoorbeeld door de coronacrisis, faillissement of door een natuurramp), kan je onder bepaalde voorwaarden een financiële uitkering krijgen

 • Pensioensparen: er zijn specifieke fiscale voordelen voor zelfstandigen die bijdragen aan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 • Kleine ondernemingsregeling voor BTW: zelfstandigen en freelancers met een beperkte jaaromzet kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de kleine ondernemingsregeling voor de btw, waarbij ze worden vrijgesteld van bepaalde btw-verplichtingen.

Overige fiscale voordelen van het Belgische belastingstelsel

 • Flexibiliteit: ondanks de complexiteit biedt het Belgische systeem veel mogelijkheden voor belastingplanning (zoals het optimaal gebruik maken van aftrekposten). Op die manier kun je als belastingplichtige je belastingdruk kunnen optimaliseren

 • Belastingverdragen: België heeft een breed netwerk van belastingverdragen met andere landen, wat dubbele belasting kan voorkomen en zekerheid biedt over de belastingbehandeling van activiteiten over de grens

 • Voordelen voor expats: professionals die tijdelijk in het land wonen en werken krijgen in België ook allerlei fiscale voordelen. Zo wordt er automatisch een bepaald percentage (doorgaans rond de 30%) van het belastbaar inkomen van de expat als 'expat-uitgave' beschouwd en dus vrijgesteld van belasting. In sommige gevallen wordt ook het schoolgeld voor kinderen vergoed. Deze voordelen zijn bedoeld om buitenlandse specialisten en onderzoekers aan te trekken die over specifieke expertise beschikken die in België schaars is. Ondanks dat de regels onlangs zijn aangescherpt is het nog steeds heel aantrekkelijk om te werken als expat in België.

Benieuwd hoe dit gaat in Duitsland en Frankrijk? Lees dan onze blogs over 'Belasting Duitsland' en 'Belasting Frankijk'


Belasting België berekenen: vergeet de sociale zekerheid niet

In België speelt sociale zekerheid een grote rol binnen het belastingsysteem. Hier is hoe dit zich vertaalt naar werkgevers, werknemers en freelancers:

 • Werknemers: als je een werknemer bent, worden de sociale bijdragen automatisch van je loon ingehouden door je werkgever. Dit zorgt ervoor dat je gedekt bent voor zaken zoals gezondheidszorg en pensioen. Je hoeft je niet druk te maken over de administratie hiervan; je werkgever regelt alles.

 • Werkgevers: als werkgever ben je verantwoordelijk voor het correct inhouden en afdragen van sociale bijdragen van de lonen van je werknemers. Deze bijdragen zorgen voor de gezondheidszorg, pensioenen en andere sociale voordelen van je werknemers

 • Freelancers: zij moeten zich registreren bij een sociaal verzekeringsfonds en hun sociale bijdragen onafhankelijk beheren. Dit kan wat meer administratief werk met zich meebrengen, maar het biedt freelancers ook een mate van flexibiliteit in hoeveel ze bijdragen en de voordelen die ze daaruit halen.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Veelgestelde vragen over belasting in België

Vind nog meer informatie over belastingen in België in de veelgestelde vragen hieronder.

Hoe worden freelancers anders belast dan vaste werknemers in België?

Freelancers regelen zelf hun belastingen en sociale bijdragen, terwijl dit voor vaste werknemers automatisch wordt gedaan. Freelancers hebben ook het voordeel dat ze specifieke zakelijke kosten mogen aftrekken, iets dat normaal gesproken niet voor werknemers geldt.

Zijn er speciale belastingvoordelen voor freelancers in België?

Absoluut! Freelancers hebben recht op aftrekposten zoals kantoorkosten, reiskosten en opleidingskosten. Wel belangrijk: hou alles netjes bij voor de belastingaangifte.

Hoe zit het met de gezondheidszorg en pensioenbijdragen voor werknemers versus freelancers?

Voor werknemers wordt dat automatisch ingehouden van hun salaris. Freelancers moeten zich echter zelf inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds en alles eigenhandig regelen voor hun pensioen en gezondheidsdekking.

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen een arbeidscontract en een freelance overeenkomst in België?

Een arbeidscontract legt een formele arbeidsrelatie vast met voordelen zoals betaald verlof en ziekteverlof. Freelancers werken daarentegen op basis van project- of opdrachtovereenkomsten, waarbij ze meer flexibiliteit hebben, maar bepaalde werknemersvoordelen missen.

Hoe kan ik als werkgever controleren of een freelancer zijn belastingen en sociale bijdragen correct betaalt?

Je kunt een attest van betaling of een verklaring van het sociale verzekeringsfonds van de freelancer vragen, wat aangeeft dat hun bijdragen up-to-date zijn.

Is het mogelijk om een werknemer tijdelijk als freelancer in te huren en daarna een vast contract aan te bieden?

Ja, dat kan. Eerst als freelancer voor een specifiek project of periode, en daarna kan je besluiten om een vast contract te geven, mits beide partijen hiermee instemmen.

Zijn er limieten aan het aantal uren dat een freelancer kan werken voor één opdrachtgever in België?

Nee, er is geen strikte limiet, maar freelancers moeten oppassen dat ze niet als 'verkapt werknemer' worden beschouwd. Als ze te afhankelijk zijn van één opdrachtgever, kan dat fiscale en juridische gevolgen hebben.

Hoe worden vakantiedagen en ziekteverlof geregeld voor freelancers vergeleken met vaste werknemers?

Werknemers hebben recht op wettelijke vakantiedagen en ziekteverlof. Freelancers regelen hun eigen vrije dagen en hebben geen standaard betaald ziekteverlof, wat ze in hun tarieven en planning moeten verwerken.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en moet niet worden beschouwd als juridisch en/of financieel advies. Neem altijd contact op met een professional voordat je zakelijke beslissingen neemt.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies