Can You Fire an Independent Contractor?

Kun je een freelancer ontslaan?

Kun je een freelancer (ook wel bekend als independent contractor) ontslaan? Lees alles wat je moet weten over hoe en wanneer je een overeenkomst met een onafhankelijke freelancer in zowel Nederland als het buitenland kunt beëindigen.

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
augustus 1, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Een onderzoek blijkt dat een freelancer inhuren steeds populairder wordt. Deze constructie heeft meerdere voordelen. Zo genieten freelancers van vrijheid en flexibiliteit, terwijl de bedrijven tijd en geld besparen doordat ze geen training, onboarding, salarisbetaling en arbeidsvoorwaarden hoeven te regelen.

Maar wat gebeurt er als de relatie nou gewoon niet werkt? Is het mogelijk om een (buitenlandse) freelancer te ontslaan?

Het korte antwoord is nee. Je kunt een freelancer niet ontslaan zoals je dat met een werknemer zou doen, omdat ze zelfstandig ondernemer zijn en niet jouw werknemer. Maar je kunt wel de relatie beëindigen als de freelancer niet voldoet aan de voorwaarden van het contract – maar dan moet je er wel een hebben.

In deze gids zullen we bespreken wat je moet doen als een onafhankelijke freelancer niet voldoet aan de overeenkomst. Wat je moet doen als er geen contract is ondertekend en hoe je de zakelijke relatie kunt beëindigen.

Documenteer en communiceer het probleem op tijd

Als je zorgen hebt over de prestaties van een freelancer, is de eerste stap om een transparant gesprek te voeren. Door de freelancer te vertellen dat hij ondermaats presteert, krijgt hij de kans om zich te verbeteren voordat tot beëindiging wordt overgegaan. Zelfs als diegene geen verbetering laat zien, is het in jouw juridische belang om een schriftelijk spoor achter te laten van een goede intentie om de relatie te laten slagen.

Uit je zorg eerst schriftelijk. Wees duidelijk over de verwachtingen zonder de persoon te beschuldigen of aannames te maken over de redenen van ondermaatse prestaties. Sommige redenen voor ondermaatse prestaties zijn tijdelijk (zoals ziekte) en de oplossing is eenvoudig (zoals het verlengen van een deadline voor een specifiek project).

DESC is een eenvoudig en effectief raamwerk voor deze boodschap:

 • Beschrijf het probleem dat is geïdentificeerd (Describe)
 • Licht toe hoe dit het bedrijf heeft beïnvloed (Explain)
 • Specificeer aan wat de freelancer de volgende keer beter kan doen (Specify)
 • Deel de gevolgen als het gedrag niet wordt aangepakt (Consequences)

Overweeg ook om een opvolggesprek aan te bieden, vooral als het probleem niet eenvoudig op te lossen is. Mogelijk moet je de verwachtingen opnieuw verduidelijken of aanvullende informatie en hulpmiddelen verstrekken om de freelancer in staat te stellen succesvol te zijn en hoogwaardige resultaten te leveren.

Controleer het contract op de voorwaarden voor beëindiging

Freelancers tekenen geen contracten voor voltijd werknemers en ontvangen geen werknemersvoordelen zoals sociale zekerheid of ziekteverzekering. Maar bedrijven kunnen (en zouden) schriftelijke overeenkomsten sluiten waarin het werkterrein van de freelancer, de verwachte kwaliteit van het werk, bepalingen voor beëindiging en kennisgevingsbepalingen worden beschreven.

Een schriftelijk contract maakt dit ook eenvoudiger. De schriftelijke overeenkomst moet het volgende vermelden:

 • Het werkterrein
 • De vereiste kwaliteit van het werk
 • Bepalingen voor beëindiging en kennisgevingsafspraken vermelden.

Bekijk onze gids over een independent contractor overeenkomst om meer te weten te komen.

Afspraken voor beëindiging

Afspraken voor beëindiging zijn richtlijnen en voorwaarden waaronder de freelancer of het inhurende bedrijf de arbeidsrelatie kan beëindigen. Je moet de bepalingen voor beëindiging duidelijk vermelden in het schriftelijke contract dat beide partijen aan het begin van de samenwerking ondertekenen.

Enkele veelvoorkomende redenen voor beëindiging, vermeld in de bepalingen voor beëindiging, zijn dat een freelancer:

 • onbereikbaar of niet meer reageert
 • slechte kwaliteit levert (en herzieningen niet goed uitvoert)
 • herhaaldelijk deadlines mist
 • de voorwaarden van het contract schendt, zoals een geheimhoudingsovereenkomst
 • opzettelijk wangedrag vertoont dat invloed heeft op jouw bedrijf
 • inkomstenbelasting ontduikt

Afspraken over kennisgeving

Afspraken over kennisgeving specificeren het aantal dagen waarschuwing dat elke partij moet geven voordat een contract wordt beëindigd. De meeste kennisgeving bepalingen vereisen een kennisgeving van 10-14 dagen, maar sommige vereisen een maand of langer. Dit verschilt per land.

Als de overeenkomst met de freelancer een afspraak over kennisgeving bevat, geef dan de contractuele kennisgeving van beëindiging schriftelijk aan de freelancer - het contract kan zelfs vereisen dat de kennisgeving per e-mail wordt verstuurd.

Afspraken over kennisgeving kunnen ook verwijzen naar kennisgeving waarin wordt verzocht om een wijziging in het werk of gedrag voordat een van de partijen besluit de zakelijke relatie te beëindigen. Het contract kan bijvoorbeeld vermelden dat je hen 30 dagen van tevoren op de hoogte brengt als de kwaliteit van het werk niet goed is.

Hou je strikt aan deze afspraken, want als je dat niet doet, kun je te maken krijgen met een rechtszaak wegens contractbreuk.

Uitzondering: Beëindig het contract onmiddellijk bij crimineel gedrag

Bij crimineel gedrag of fraude kun je de onderhandelingen en kennisgeving voor beëindiging overslaan. Als je ontdekt dat de freelancer zich bezighoudt met dit soort gedrag, kun je het contract onmiddellijk beëindigen. Crimineel gedrag kan bijvoorbeeld schade aan bedrijfsmiddelen of andere aannemers, werknemers of supervisors, intimidatie en ander illegaal gedrag omvatten.

Betaal de freelancer voor het voltooide werk

Blijf altijd professioneel en eerlijk, zelfs wanneer je een werkrelatie beëindigt. Hoewel het jouw juridische recht is om een contractuele relatie te beëindigen die niet meer werkt voor jouw bedrijf, moet je de freelancer betalen voor alle diensten en producten die zij aan jou hebben geleverd.

Het afhandelen van de facturen die je hebt met een freelancer is cruciaal bij het beëindigen van de relatie, ongeacht of je tevreden bent over de kwaliteit van het werk. Kort gezegd, als je het hebt ontvangen, moet je ervoor betalen.

Als je een geschil hebt over betaling met een freelancer, is het raadzaam om advies in te winnen bij een advocatenkantoor of juridisch deskundige voordat je stappen onderneemt. Een ervaren advocaat kan je helpen bij het bepalen van de details met betrekking tot de beëindiging van het contract en de noodzakelijke betalingen.

Hoe beëindig je een overeenkomst met een freelancer als je geen contract hebt?

Als je alleen een mondelinge overeenkomst hebt met een freelancer, kun je deze persoonlijk of via e-mail beëindigen. Hoewel je geen contractclausules en kennisgevingsbepalingen hebt om na te leven, komt het allemaal neer op het handelen te goeder trouw, met eerlijke bedoelingen.

Maatregelen te goeder trouw betekent dat je de freelancer de kans geeft om de zaken recht te zetten. Om de juridische bescherming voor jouw bedrijf te maximaliseren, leg je deze maatregelen schriftelijk vast. Deze communicatie geeft een deadline voor verbetering en een kennisgeving dat de relatie zal worden beëindigd op de deadline als de aannemer niet verbetert.

Je bent wettelijk niet verplicht om deze maatregelen te goeder trouw toe te passen, of om de freelancer redenen te geven waarom je de mondelinge overeenkomst wilt beëindigen. Maar het is een goede zakelijke praktijk en helpt bij het behoud van eerlijkheid, reputatie en een juridisch papieren spoor als het geschil escaleert naar een juridische strijd.

Kunnen freelancers aanklagen wegens onrechtmatige beëindiging?

Freelancers kunnen hun opdrachtgevers niet aanklagen wegens onrechtmatige beëindiging, omdat ze geen werknemers zijn. Ze hebben echter wel het recht om een rechtszaak aan te spannen wegens contractbreuk.

Als een van de contractbepalingen wordt geschonden door het inhurende bedrijf en een contract wordt beëindigd, kan de freelancer een rechtszaak aanspannen. Om jezelf voorafgaand aan een rechtszaak te beschermen, betaalt je de aannemer voor alle geleverde diensten en hou je je strikt aan de bepalingen voor beëindiging. Het niet naleven hiervan kan grond zijn voor een rechtszaak waarin de aannemer schadevergoeding kan eisen, zelfs als hun werk niet bevredigend was.

Vereenvoudig het beheer van onafhankelijke freelancers met Deel

Sta je voor een onverwachte toename van de werklast en heb je snel behoefte aan uitbreiding van je team? Denk je dat het inhuren van (buitenlandse) freelancers de beste keuze is?

Deel stroomlijnt het proces van het inhuren van freelancers door het genereren van contracten die voldoen aan lokale compliance, het verzamelen van belastingformulieren en een breed scala aan betaalmethoden, ongeacht hun land van verblijf. We helpen je bij alle vragen omtrent freelancers, zoals 'hoe zit het met betaald verlof bij een freelancer?' of 'Kan een freelancer een bonus krijgen?'.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel te managen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Disclaimer: Dit artikel is alleen informatief en vormt geen juridisch advies. Voor specifieke en individuele gevallen is het altijd het beste om juridische hulp in te schakelen.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies