payroll

Belasting in Frankrijk voor werknemers en freelancers

Een rijke cultuur, een sterke economie en een behoorlijk invloedrijke positie op het wereldtoneel: het is niet verrassend dat Frankrijk voor veel bedrijven een aantrekkelijke markt is. Wanneer je overweegt om personeel in Frankrijk in dienst te nemen, moet je natuurlijk wel de lokale belastingregels begrijpen. Belasting in Frankrijk vs. Nederland werkt namelijk net even anders. Hoewel het op het eerste gezicht ingewikkeld kan lijken, biedt deze gids je inzicht in de kernaspecten van belastingen in Frankrijk en waar je allemaal rekening mee moet houden.

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
september 22, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Belangrijkste punten

 1. Verschil tussen werknemers en freelancers: in Frankrijk worden vaste medewerkers en freelancers anders belast. Het is belangrijk om dit verschil te begrijpen om compliant te blijven
 2. Sociale bijdragen: zowel werkgevers als werknemers dragen bij aan de sociale zekerheid, maar de percentages en verantwoordelijkheden variëren
 3. Belastingvoordelen en aftrekposten: er zijn specifieke belastingvoordelen beschikbaar voor bedrijven die in Frankrijk opereren, mits ze aan bepaalde criteria voldoen

Belasting betalen in Frankrijk: verschil tussen werknemers en freelancers

In Frankrijk wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen vaste werknemers en freelancers. Terwijl werknemers een formeel contract hebben en worden beschermd door diverse arbeidswetten, zijn freelancers zelf verantwoordelijk voor hun eigen fiscale en sociale bijdragen, en hebben ze niet dezelfde uitgebreide arbeidsrechten en -voordelen hebben als hun tegenhangers in vaste dienst.

Wat betekent dat in de praktijk?

Vaste medewerkers:

 • Arbeidsrechten: vaste werknemers genieten een uitgebreide bescherming onder de Franse arbeidswetgeving. Ze hebben recht op zaken zoals betaald vakantieverlof, ziekteverlof, moederschapsverlof en bescherming tegen onrechtmatig ontslag
 • Inkomstenbelasting: sinds 2019 wordt de inkomstenbelasting rechtstreeks ingehouden ‘aan de bron’ ('retenue à la source'). Dat betekent dat de traditionele jaarlijkse belastingaangifte nu wordt gecombineerd met een maandelijkse bronbelasting: de belasting word direct ingehouden op het maandelijkse salaris, wat het proces voor zowel werknemers als werkgevers vereenvoudigt
 • Loonbelasting: als werkgever houdt je de loonbelasting in op het brutosalaris van de werknemer en draagt je deze direct af aan de Franse belastingdienst
 • Netto salaris: een werknemer in Frankrijk ontvangt een nettoloon, waarbij de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen en loonbelasting al zijn ingehouden. Bovenop het nettoloon dat de werknemer ontvangt, betaalt de werkgever echter ook werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid
 • Progessief stelsel: het is ook belangrijk om te weten dat Frankrijk een progressief belastingstelsel heeft, wat betekent dat het belastingtarief stijgt naarmate het inkomen hoger wordt. Er zijn verschillende belastingschijven, en bij elke schijf hoort een ander  tarief

 

Freelancers :

 • Minder arbeidsrechten: freelancers hebben niet dezelfde arbeidsrechten als vaste werknemers. Dit betekent dat ze meestal niet in aanmerking komen voor voordelen zoals betaald ziekteverlof, vakantiedagen of bescherming tegen ontslag
 • Inkomstenbelasting: freelancers die werken in Frankrijk hebben qua belasting de verplichting om een boekhouding bij te houden en jaarlijks (of soms per kwartaal) hun inkomsten opgeven. Ze betalen belasting over hun netto-inkomen (na aftrek van beroepskosten). Ze kunnen wel profiteren van bepaalde aftrekposten die specifiek zijn voor freelancers, zoals kosten voor kantoorruimte of zakelijke reizen
 • BTW: freelancers in Frankrijk moeten BTW (TVA) afdragen, maar kunnen vrijgesteld zijn op basis van omzetdrempels. Voor geregistreerde freelancers varieert het BTW-tarief afhankelijk van de dienst of het product, en zij kunnen voorbelasting aftrekken van de verschuldigde BTW. Hun facturen moeten duidelijke BTW-vermeldingen bevatten
 • Belastingvoordelen: er zijn enkele belastingvoordelen en regelingen beschikbaar voor freelancers om hen te ondersteunen, zoals een vereenvoudigd belastingregime voor freelancers met een lage omzet

Naast Frankrijk ook van plan om werknemers in te huren in Spanje of Engeland? Bekijk dan snel hoe het ziet met belastingen in Spanje & belastingen in Engeland.

payroll outsourcing

Frankrijk belasting: sociale bijdragen

Sociale bijdragen vormen een essentieel onderdeel van de Franse belastingstructuur. Het Franse sociale zekerheidsstelsel, dat alles dekt van gezondheidszorg tot pensioenen, wordt gefinancierd door zowel werkgevers als werknemers. Maar wie betaalt wat en tegen welk tarief? Hier is een uitsplitsing:

Werknemersbijdragen

Werknemers dragen een deel van hun brutosalaris af voor verschillende sociale zekerheidsregelingen. Deze bijdragen worden direct van het salaris van de werknemer ingehouden voordat het nettoloon wordt uitbetaald. Deze bijdragen dekken verschillende zaken zoals:

 • Gezondheidszorg
 • Pensioen
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Werkloosheidsverzekering
 • Andere sociale voordelen

Werkgeversbijdragen

Bovenop het brutoloon van de werknemer betaalt de werkgever extra bijdragen aan de Franse sociale zekerheid. Deze bijdragen zijn vaak substantieel en kunnen een aanzienlijk deel uitmaken van de totale arbeidskosten. Ze dekken grotendeels dezelfde soorten sociale voordelen als de werknemersbijdragen, maar zijn vaak hoger qua percentage. Dit zijn de belangrijkste tarieven:

 • Pensioenbijdragen: ongeveer 8,55% van het brutoloon
 • Ziektekostenverzekering: rond de 13% van het brutoloon
 • Arbeidsongeschiktheids- en overlijdensverzekering: circa 1,90% van het brutoloon
 • Familiebijdragen (‘cotisations familiales’): dit gaat om zaken als kinderbijslag, en bedragen zo'n 5,25% van het brutoloon

Het exacte percentage van deze bijdragen kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het soort contract (voltijd, deeltijd), de sector waarin het bedrijf actief is, en de specifieke regelingen of overeenkomsten die van toepassing zijn.

Deel bood ons het gemak om al onze medewerkers echt met één klik te betalen. Eindelijk hadden onze interne teams iets dat hun leven vergemakkelijkte.

Tom Benians, Head of Finance, Fidel API

Bijdragen van freelancers

In Frankrijk - net als in veel andere landen - zijn freelancers zelf verantwoordelijk voor het betalen van de sociale bijdragen. Ze hebben recht op veel van dezelfde voordelen als reguliere werknemers, zoals gezondheidszorg en pensioen. Toch zijn er verschillen in hoe ze toegang krijgen tot die voordelen. Zo is het recht op ziekteverlof voor freelancers vaak minder genereus dan voor vaste werknemers.

 • Bijdragestructuur: freelancers, in Frankrijk ook wel bekend als 'micro-entrepreneurs' of 'auto-entrepreneurs', betalen hun bijdragen als een percentage van hun omzet. Dit is anders dan werknemers, waarvan de bijdragen zijn gebaseerd op hun salaris
 • Tarieven: het tarief van sociale bijdragen voor freelancers kan variëren, afhankelijk van hun beroep en de aard van hun activiteiten. Bovendien kunnen deze tarieven worden aangepast op basis van hun inkomsten, wat betekent dat iemand met lagere inkomsten een lager tarief kan betalen dan iemand met hogere inkomsten
 • Familiebijdragen: freelancers betalen ook "familiebijdragen", net als werknemers, die bijdragen aan de financiering van gezinsgerelateerde voordelen

Dit zijn de belangrijkste tarieven waar freelancers in Frankrijk rekening mee moeten houden:

 • Pensioenbijdragen: ongeveer 17% van het netto-inkomen, met een lager tarief voor inkomens onder een bepaalde drempel
 • Ziektekostenverzekering: rond de 6,5% van het netto-inkomen
 • Arbeidsongeschiktheids- en overlijdensverzekering: circa 1,3% van het netto-inkomen

Het exacte percentage kan variëren afhankelijk van het soort activiteit en het inkomen. Deze bijdragen dekken dus ook pensioen en gezondheidszorg, maar zijn meestal hoger dan wat vaste werknemers betalen omdat er geen werkgever is die een deel van de kosten dekt.

Belastingvoordelen en aftrekposten voor buitenlandse bedrijven

Frankrijk heeft een strategische positie in Europa en een sterke economie. Het land trekt dan ook talloze internationale bedrijven aan. Benieuwd welke belastingvoordelen je hebt als je mensen in Frankrijk inhuurt? Of hoe het precies zit met belasting berekenen in Frankrijk als buitenlands bedrijf? 

Voor bedrijven die overwegen personeel in Frankrijk in dienst te nemen of zich daar te vestigen, biedt het Franse belastingstelsel een reeks voordelen om bedrijfsgroei te stimuleren en buitenlandse investeringen aan te moedigen:

 • Onderzoek en ontwikkeling (R&D): Frankrijk is een voorloper op het gebied van innovatie en technologische vooruitgang. Hierdoor biedt het land aanzienlijke belastingaftrek voor bedrijven die investeren in R&D. Dit is niet alleen bedoeld om bedrijven aan te moedigen te investeren in nieuwe technologieën en oplossingen, maar ook om het land competitief te houden op het wereldtoneel
 • Speciale regelingen voor start-ups en het MKB: het is algemeen bekend dat start-ups en het MKB de ruggengraat vormen van elke economie. Frankrijk erkent dit en heeft daarom diverse regelingen geïntroduceerd die speciaal gericht zijn op deze bedrijven. Of het nu gaat om personeelskosten, investeringen in nieuwe apparatuur of andere operationele kosten, de Franse overheid heeft maatregelen genomen om de financiële last voor deze bedrijven te verlichten
Deze maatregelen zijn bedoeld om buitenlandse investeringen in Frankrijk te bevorderen en een win-win situatie te creëren voor zowel het bedrijf als het land. Het loont dus echt de moeite om de tijd te nemen en je te verdiepen in de verschillende belastingvoordelen die Frankrijk biedt. Door op de hoogte te blijven van deze voordelen, en te begrijpen hoe je hier optimaal van kunt profiteren, kun je als bedrijf je belastingdruk in Frankrijk behoorlijk verminderen en tegelijkertijd groei en innovatie stimuleren.

 

Deel helpt je met de belasting in Frankrijk

Het Franse belastingstelsel kan, zoals elk landelijk belastingstelsel, complex en soms wat overweldigend aanvoelen. Maar geen zorgen, met de juiste informatie en een goede aanpak kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijf niet alleen voldoet aan alle regels, maar ook optimaal gebruikmaakt van de voordelen die het biedt. Bij Deel zijn we er om je hierbij te ondersteunen. Wij helpen je de complexiteit van de Franse belastingregels te doorgronden en jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Veelgestelde vragen over belasting Frankrijk

Meer weten over belasting betalen in Frankrijk? In de veelgestelde vragen hieronder vind je aanvullende informatie. 

Hoeveel belasting betaal je in Frankrijk als buitenlands bedrijf?

Buitenlandse bedrijven die in Frankrijk opereren worden belast op hun inkomsten gegenereerd binnen het land, tenzij er een belastingverdrag is tussen Frankrijk en het thuisland van het bedrijf.

Ze kunnen onderworpen zijn aan:

 • Vennootschapsbelasting (‘Impôt sur les sociétés’)
 • BTW (‘TVA’) voor verkoop van goederen en diensten
 • Loonbelasting en sociale bijdragen voor werknemers in dienst in Frankrijk
 • Eventuele lokale belastingen in Frankrijk of heffingen afhankelijk van de activiteit en locatie

Zijn er specifieke belastingen in Frankrijk voor korte termijn contracten?

Ja, in Frankrijk zijn er specifieke sociale lasten en belastingen voor korte termijn contracten, met name voor zogenaamde "CDD" (Contrat à Durée Déterminée). Dergelijke contracten kennen:

 • Een hoger tarief voor bepaalde sociale bijdragen, omdat ze worden gezien als compensatie voor de tijdelijke aard van het contract
 • Een specifieke belasting, genaamd ‘taxe sur les salaires’, kan van toepassing zijn als het bedrijf niet onderhevig is aan BTW

Het is belangrijk om altijd de regels te raadplegen voordat je iemand inhuurt op tijdelijke basis.

Hoe worden digitale diensten belast in Frankrijk?

Als je online en/of digitale diensten verkoopt aan mensen in Frankrijk, dan moet je daarover Franse BTW belasting berekenen en betalen, ook al is je bedrijf ergens anders gevestigd. Het gaat dus om waar de klant zit, niet waar jij zit.

Hoe worden overuren belast voor werknemers in Frankrijk?

In Frankrijk zijn er specifieke belastingregels voor overuren. Overuren kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd belastingtarief. Hierdoor kunnen werknemers die extra uren maken, netto meer overhouden. Het is dus financieel gunstig voor werknemers in Frankrijk om rekening te houden met deze belastingvoordelen bij het maken van overuren.

Zijn er specifieke belastingvoordelen voor het aannemen van langdurig werklozen of mensen met een handicap?

Ja, in Frankrijk krijgen bedrijven belastingvoordelen als ze langdurig werklozen of mensen met een beperking in dienst nemen, om hen te stimuleren deze groepen aan te nemen.

Hoe worden bonussen en eindejaarsuitkeringen belast voor Franse werknemers?

In Frankrijk worden bonussen en eindejaarsuitkeringen gezien als normaal inkomen en zo worden ze ook belast.

Wat zijn de regels voor het inhouden van belasting aan de bron voor Franse werknemers?

Werken in Frankrijk betekent dat de belasting direct van je salaris wordt afgetrokken, dit wordt 'belasting aan de bron' genoemd. Je werkgever houdt dus alvast een deel van je salaris in voor de belasting.

Zijn er belastingvrijstellingen of -verminderingen voor expats die in Frankrijk werken?

Ja, expats die belasting betalen in Frankrijk kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van belastingvrijstellingen of -verminderingen, om hen aan te moedigen in Frankrijk te werken.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en moet niet worden beschouwd als juridisch en/of financieel advies. Neem altijd contact op met een professional voordat je zakelijke beslissingen neemt.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies