payroll compliance. blog banner

Belasting Spanje: Deel’s complete gids & inzichten

Wanneer je jouw bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden naar Spanje of van plan bent lokaal personeel aan te nemen, moet je snappen hoe belastingen in Spanje werken. Hoe het in dit land precies zit met de fiscale verplichtingen – voor zowel vaste medewerkers als freelancers – leggen we je uit in deze heldere gids.

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
september 22, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Belangrijkste punten

 1. Progressieve belastingtarieven: in Spanje neemt je belastingpercentage toe naarmate je meer verdient. Dit model is gekozen om een evenwichtige belastingdruk te waarborgen
 2. Vaste medewerkers vs. freelancers: wanneer het gaat om werken in Spanje dan verschilt de belasting tussen deze twee groepen. Bij werknemers wordt hun belasting automatisch ingehouden, terwijl freelancers hun belastingen zelfstandig dienen te regelen
 3. Regionale verschillen: belasting in Spanje werkt anders dan je misschien gewend bent, omdat de autonome regio's hun eigen belastingtarieven en regelgeving erop nahouden. Hier moet je goed aandacht aan besteden, zeker als je in meerdere regio's van Spanje actief bent.Werken in Spanje belasting: progressieve belastingtarieven

Net als in veel andere Europese landen zijn belastingen in Spanje ontworpen rond het principe van rechtvaardigheid: wie meer verdient, betaalt proportioneel meer belasting. Dit zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belastingdruk over de verschillende inkomensgroepen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

 • Zo werkt het: in Spanje is het belastingstelsel opgebouwd uit verschillende schijven of niveaus, elk corresponderend met een inkomensbereik. Voor elke schijf geldt een specifiek belastingtarief. Als het inkomen van een persoon stijgt en naar een hogere schijf verschuift, wordt dat deel van het inkomen tegen een hoger tarief belast
 • Doel: dit stelsel bevordert economische gelijkheid door ervoor te zorgen dat hogere inkomens een grotere bijdrage leveren. Hierdoor betalen mensen met lagere inkomens relatief minder belasting, wat leidt tot een evenwichtigere verdeling van de belastingslast
 • Hoogste schaal: voor de hoogste inkomens kan het belastingtarief in sommige regio's van Spanje oplopen tot wel 49%. Dit tarief is echter alleen van toepassing op een klein deel van de bevolking, degenen met zeer hoge jaarinkomens
 • Jaarlijkse aangifte: zelfs als de belasting al is ingehouden door de werkgever, zijn de meeste werknemers in Spanje verplicht om een jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte in te dienen. Zo kunnen ze eventuele fouten in de ingehouden belasting te corrigeren, en profiteren van mogelijke aftrekposten

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Werknemers vs. freelancers: wie betaalt wat?

Bij werknemers worden de belastingen automatisch ingehouden van het salaris door hun werkgever. Daarentegen moeten freelancers, bekend als 'autónomos', zelf hun belastingen in Spanje berekenen en betalen. Ze hebben ook de mogelijkheid om bepaalde zakelijke kosten af te trekken, wat hun belastbaar inkomen kan verlagen. We zetten ze op een rijtje: 

 • Kantoorbenodigdheden en -apparatuur: denk aan computers, printers, telefoons en andere essentiële kantoorapparatuur
 • Huur en nutsvoorzieningen: als je een kantoor of werkruimte huurt, kun je de huur en gerelateerde kosten zoals elektriciteit en water aftrekken
 • Zakelijke reizen: kosten voor vervoer, accommodatie en maaltijden tijdens zakelijke reizen
  Opleiding en bijscholing: cursussen, workshops of seminars die direct verband houden met je beroep
 • Marketing en reclame: kosten voor het promoten van je diensten, zoals advertenties, websitebeheer en promotiemateriaal.
 • Professionele diensten: kosten voor boekhouders, juridische diensten of andere professionals die je als freelancer inhuurt voor je bedrijf

payroll outsourcing

Regionale verschillen in belastingen Spanje

Spanje bestaant uit 17 autonome regio's, en kent een divers landschap als het gaat om belastingregels. Elke regio heeft namelijk de bevoegdheid om bepaalde aspecten van hun belastingtarieven en -regelgeving aan te passen, waardoor er een complex, regionaal gedifferentieerd belastingsysteem ontstaat.

Waarom deze verschillen?

De Spaanse grondwet van 1978 gaf regio's autonomie in verschillende zaken, waaronder belastingen. Deze decentralisatie werd ingevoerd om de diverse culturen, talen en identiteiten binnen Spanje te respecteren en te erkennen.

Wat betekent dit voor jou?

Als je van plan bent zaken te doen of te werken in Spanje, moet je rekening houden met deze regionale belastingverschillen. Afhankelijk van de locatie van je bedrijfsactiviteiten of verblijf kan je belastingdruk variëren.

Belasting Spanje per regio

Hieronder een overzicht van een aantal regionale verschillen in belasting in Spanje, waarbij de percentages specifiek gaan over de inkomstenbelasting (‘Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’, of kortweg IRPF). Dit is de belasting die geheven wordt op het persoonlijke inkomen van individuen.

 • Catalonië: deze regio heeft belastingtarieven die variëren van 21,5% voor lagere inkomens tot 48% voor hogere inkomens
 • Madrid: de hoofdstadregio heeft concurrerende tarieven om zaken te stimuleren, variërend van 19% tot 43,5%.
 • Andalusië: deze zuidelijke regio heeft tarieven tussen 19,5% en 48%.
 • Baskenland (Euskadi): vanwege een unieke fiscale overeenkomst met de Spaanse overheid kan Baskenland het belastingbeleid grotendeels onafhankelijk vaststellen. Tarieven variëren tussen 20% en 49%
 • Canarische Eilanden: deze eilandengroep biedt enkele fiscale voordelen om het economische welzijn te bevorderen, met tarieven variërend van 19% tot 47%
Deel bood ons het gemak om al onze medewerkers echt met één klik te betalen. Eindelijk hadden onze interne teams iets dat hun leven vergemakkelijkte.

Tom Benians, Head of Finance, Fidel API

Loonbelasting in Spanje

Loonbelasting wordt ingehouden ‘aan de bron’, wat betekent dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het inhouden van de juiste hoeveelheid belasting van het salaris van hun werknemers en het afdragen aan de belastingdienst. 

 • Progressieve tarieven: net als de algemene inkomstenbelasting in Spanje, is de loonbelasting progressief. Dit betekent dat hogere inkomens tegen een hoger tarief worden belast. De exacte tarieven kunnen variëren, afhankelijk van het inkomensniveau en de autonome regio waarin men woont
 • Persoonlijke aftrekposten: er zijn verschillende persoonlijke aftrekposten waarvan werknemers in Spanje kunnen profiteren, afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Dit kan variëren van aftrek voor kinderen, ouderen die in het huishouden wonen, of voor het maken van bepaalde investeringen zoals de aankoop van een huis
 • Autonome regio's: zoals eerder genoemd hebben de autonome regio's in Spanje enige vrijheid om hun eigen inkomstenbelastingtarieven vast te stellen, wat betekent dat de loonbelasting kan variëren, afhankelijk van de regio

BTW-tarieven in Spanje

De BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido, of IVA in het Spaans) is een aparte belasting die geheven wordt op de verkoop van goederen en diensten. Het standaard BTW-tarief in Spanje is 21%, maar er zijn ook verlaagde tarieven voor bepaalde producten en diensten. De BTW-tarieven zijn landelijk uniform en worden niet door de afzonderlijke regio's bepaald.

Belasting Spanje: sociale zekerheidsbijdragen

In Spanje vormt het sociale zekerheidsstelsel een cruciaal onderdeel van het welzijnsnetwerk, dat werknemers én werkgevers beschermt tegen diverse risico's. Zowel werknemers als werkgevers zijn verplicht bij te dragen aan die sociale zekerheid. De exacte percentages variëren, maar in het algemeen dragen werkgevers een groter deel van de totale bijdrage bij dan werknemers. Deze bijdragen worden automatisch ingehouden op het salaris van de werknemer.

Wat dekt de bijdrage?

Gezondheidszorg: de bijdragen dekken een uitgebreid scala aan medische diensten, van huisartsbezoeken tot specialistische zorg en ziekenhuisopnames. Het Spaanse gezondheidszorgsysteem wordt over het algemeen als van hoge kwaliteit beschouwd en is toegankelijk voor alle bijdragers aan de sociale zekerheid

 • Pensioen: een deel van de sociale zekerheidsbijdragen wordt gereserveerd voor het pensioenfonds. Dit waarborgt een basisinkomen voor ouderen wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken
 • Werkloosheidsuitkeringen: in tijden van economische tegenspoed of baanverlies biedt het systeem financiële ondersteuning. De duur en het bedrag van de uitkering hangen af van de arbeidsgeschiedenis en de duur van de bijdragen
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten: mocht een werknemer letsel oplopen of ziek worden als gevolg van zijn/haar werk, dan biedt het stelsel een vergoeding en medische hulp
 • Ouderschapsuitkeringen: het stelsel ondersteunt ook ouders tijdens en na de geboorte van een kind, met betaald ouderschapsverlof en een uitkering

Naast Spanje, hebben we ook informatie over de belasting in Engeland & belasting in Amerika, lees snel verder als je interesse hebt in het aannemen van personeel in die landen.  


 

Sociale zekerheidsbijdrage voor freelancers/zelfstandigen ('autónomos')

Net als werknemers dragen ook zelfstandige ondernemers bij aan de sociale zekerheid. Hoewel de structuur van hun bijdragen enigszins verschilt, hebben ze toch recht op veel van dezelfde voordelen, waaronder gezondheidszorg en pensioen.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Veelgestelde vragen over belasting Spanje

Meer weten over belasting in Spanje? Je leest het hieronder.

Hoe registreer ik mijn bedrijf voor BTW in Spanje?

Om je bedrijf te registreren voor BTW in Spanje, moet je je aanmelden bij de "Agencia Tributaria" en een NIF-nummer (fiscaal identificatienummer) verkrijgen.

Zijn er belastingverdragen tussen Spanje en andere landen?

Ja, Spanje heeft belastingverdragen met veel landen om dubbele belasting te voorkomen. Dit betekent dat je niet in beide landen belasting hoeft te betalen over hetzelfde inkomen.

Hoe worden digitale diensten belast in Spanje?

Digitale en online diensten worden belast op basis van de locatie van de consument. Als je digitale diensten verkoopt aan Spaanse consumenten, moet je Spaanse BTW in rekening brengen en afdragen.

Hoe worden overuren belast voor werknemers in Spanje?

Overuren worden in Spanje beschouwd als regulier inkomen en worden derhalve belast volgens de reguliere inkomstenbelastingtarieven. Echter, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en de CAO, kunnen er specifieke regels van toepassing zijn op de uitbetaling en belasting van overuren.

Wat is het verschil in sociale zekerheidsbijdragen tussen werknemers en 'autónomos'?

Werknemers hebben doorgaans een vast percentage van hun salaris dat wordt afgedragen aan de sociale zekerheid. Dit wordt zowel door de werknemer als door de werkgever betaald. 'Autónomos' (freelancers) daarentegen, betalen een vast maandelijks bedrag, dat kan variëren afhankelijk van factoren zoals leeftijd, ervaring en het soort werk dat ze doen.

Hoe kunnen 'autónomos' zich registreren voor de BTW (IVA) in Spanje?

Net als andere bedrijven moeten 'autónomos' zich registreren bij de "Agencia Tributaria". Na registratie ontvangen zij een NIF-nummer en zijn zij verplicht BTW (IVA) in rekening te brengen op hun facturen en periodiek (doorgaans per kwartaal) BTW-aangifte te doen.

Zijn er specifieke belastingvoordelen voor startende freelancers in Spanje?

Ja, in Spanje zijn er specifieke voordelen voor startende 'autónomos', zoals verlaagde sociale zekerheidsbijdragen gedurende de eerste jaren van hun activiteit. Dit is bedoeld om het ondernemerschap te stimuleren.

Hoe worden vakantiebonussen en dertiende maand voor werknemers belast in Spanje?

Vakantiebonussen en de dertiende maand worden in Spanje beschouwd als onderdeel van het jaarlijkse salaris van een werknemer. Ze worden belast tegen de reguliere inkomstenbelastingtarieven. De manier waarop ze worden uitbetaald en de frequentie kan variëren, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en de CAO.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en moet niet worden beschouwd als juridisch en/of financieel advies. Neem altijd contact op met een professional voordat je zakelijke beslissingen neemt.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies