Blog Cover compliance legal taxes equity documents certificated

Belasting in Portugal: Deel's complete gids & inzichten

Denk je eraan om medewerkers of freelancers in Portugal aan te nemen? Een grondige kennis van de regels rondom de belastingen in Portugal is dan essentieel. Deze gids biedt je een gestructureerd overzicht en leidt je stapsgewijs door de specifieke aspecten van belasting in Portugal.

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
september 22, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Belangrijkste punten

 1. De basisprincipes van belasting in Portugal: in Portugal is de belastingstructuur speciaal ontworpen om evenredigheid te waarborgen. Afhankelijk van het inkomen van de werknemer zijn er verschillende belastingschijven vastgesteld. Het principe is eenvoudig: hoe hoger de inkomsten, des te hoger het belastingtarief. Zo wordt een eerlijke belastingdruk, gebaseerd op iemands verdiensten, over de bevolking verspreid
 2. Belastingvoordelen en -verminderingen in Portugal: er zijn tal van belastingvoordelen in Portugal, speciaal ontworpen om investeringen in bepaalde sectoren of regio's te stimuleren. Een voorbeeld is het 'Regime Fiscal de Apoio ao Investimento' (RFAI), waardoor jouw bedrijf aanzienlijke belastingverminderingen kan krijgen als je specifieke investeringen doet. Deze incentives zijn een strategisch instrument van de Portugese overheid om economische bloei in bepaalde regio's of sectoren te bevorderen
 3. Hoe de belasting voor freelancers en zelfstandigen in Portugal werkt: freelancers en zelfstandigen in Portugal hebben te maken met een uniek belastingstelsel. Ze kunnen kiezen tussen een vereenvoudigd systeem, waarbij een vast percentage van hun bruto-inkomsten belast wordt, of een gedetailleerder boekhoudkundig regime waarbij werkelijke inkomsten en uitgaven in overweging worden genomen.


Portugal belastingen: de basisprincipes

Portugal heeft een progressief belastingsysteem met verschillende belastingschijven, waarbij het inkomen van werknemers belast wordt volgens een trapsgewijs systeem. Hierbij stijgt het belastingtarief met de stijging van het inkomen. Als je personeel inhuurt in Portugal, is het goed om deze belastingschijven en bijbehorende tarieven te kennen. Dit helpt je om een duidelijk beeld te krijgen van de netto-inkomsten van je medewerkers na belastingen en om budgettaire beslissingen te nemen.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Hoewel de inkomstenbelasting in Portugal in de recente jaren behoorlijk is toegenomen, blijft deze beneden het gemiddelde van Europa.Ter illustratie: 

 • Inkomen tot €7.112: 14,5%
 • Inkomen van €7.113 tot €10.732: 23%
 • Inkomen van €10.733 tot €20.322: 28,5%
 • Inkomen van €20.323 tot €25.075: 35%
 • Inkomen van €25.076 tot €36.967: 37%
 • Inkomen van €36.968 tot €80.882: 45%
 • Inkomen meer dan €80.883: 48%

payroll outsourcing

Belastingvoordelen en -verminderingen in Portugal

De Portugese overheid biedt verschillende belastingvoordelen voor zowel lokale als buitenlandse bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het 'Regime Fiscal de Apoio ao Investimento' (RFAI), een fiscaal stimuleringsprogramma om investeringen in bepaalde sectoren en regio’s aan te moedigen. Dit zijn de kernpunten van het RFAI: 

 • Investeringsaftrek: bedrijven die investeren in bepaalde projecten kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek. Deze aftrek kan variëren, afhankelijk van de aard van het project en de locatie. Zo kunnen investeringen in minder ontwikkelde regio's in Portugal recht geven op hogere belastingaftrekken

 • Vermindering van winstbelasting: door gebruik te maken van het RFAI kun je als bedrijf een verlaagd winstbelastingtarief krijgen. Dit vertaalt zich direct in belastingbesparingen

 • Stimulans voor regionale ontwikkeling: kies je ervoor te investeren in de minder ontwikkelde gebieden van Portugal? Verwacht dan extra belastingvoordelen, een stimulans van de overheid om deze regio's economisch te versterken

 • Stimulans om te investeren in technologische innovatie: omdat de Portugese overheid technologische vooruitgang hoog op de agenda heeft staan, ondersteunen ze organisaties die daaraan bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm zijn van belastingaftrek voor uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, of investeringen in nieuwe technologieën die bijdragen aan de modernisering en concurrentiepositie van de Portugese economie

 • Duurzaamheid en werkgelegenheid: sommige belastingvoordelen zijn gekoppeld aan duurzaamheidseisen en/of de creatie van werkgelegenheid. Dat wil zeggen: bedrijven die milieuvriendelijke technologieën implementeren of nieuwe banen creëren, krijgen ook weer extra voordelen 

 • Langetermijnvoordelen: het RFAI is niet alleen gericht op directe belastingverminderingen, maar biedt ook langetermijnvoordelen zoals stabiliteit en zekerheid voor investeerders die zich in Portugal willen vestigen

Als jij als buitenlands bedrijf wil profiteren van de RFAI, moet je wel aan bepaalde criteria voldoen. Je moet je bijvoorbeeld officieel vestigen in Portugal (bijvoorbeeld met een dochteronderneming) en vanzelfsprekend moet je voldoen aan de lokale fiscale verplichtingen. Het is altijd slim om hierover advies in te winnen bij een lokale belasting- of investeringsadviseur, zodat je precies begrijpt hoe je het beste van dergelijke regelingen kunt profiteren.


Deel bood ons het gemak om al onze medewerkers echt met één klik te betalen. Eindelijk hadden onze interne teams iets dat hun leven vergemakkelijkte.

Tom Benians, Head of Finance, Fidel API

Belasting in Portugal voor freelancers

Voor freelancers en zelfstandigen die belasting betalen in Portugal is er een specifiek belastingsysteeml. Ze kunnen kiezen tussen twee verschillende ‘regimes’. 
We leggen het hieronder uit: 

 • Het vereenvoudigde regime 
  Het vereenvoudige regime is gebaseerd op een soort schatting. In plaats van het documenteren en aftrekken van alle zakelijke kosten wordt er een vast percentage van de omzet van de freelancer beschouwd als kosten. Het resterende deel wordt gezien als belastbaar inkomen. Dit systeem is ontworpen om de administratieve lasten voor kleinere ondernemers te verminderen. Ze hoeven zich niet druk te maken over het bijhouden van elk bonnetje of elke factuur. Het is wel belangrijk voor freelancers om te berekenen of dit systeem voordelig voor hen is, vergeleken met het gedetailleerd bijhouden van inkomsten en uitgaven in het boekhoudkundig systeem.

 • Het boekhoudkundig regime 
  In dit systeem zijn freelancers verplicht om een gedetailleerde administratie bij te houden van al hun inkomsten en zakelijke uitgaven. Dat betekent dat elke factuur, elk bonnetje en elke zakelijke transactie moet worden geregistreerd. Aan het einde van het fiscale jaar worden deze inkomsten en uitgaven tegen elkaar afgewogen, en het verschil vormt het belastbare inkomen van de freelancer. Het voordeel hiervan? Als je als freelancer aanzienlijke zakelijke kosten hebt, kan het zijn dat dit systeem voordeliger voor je uitpakt, omdat je al deze kosten kunt aftrekken van je inkomsten. Het nadeel is echter de tijd en moeite die het kost om alles nauwkeurig bij te houden. Daarnaast hebben freelancers in dit geval vaak een accountant of boekhouder nodig om hen te helpen met hun belastingaangifte, wat weer extra kosten met zich meebrengt.

Bijdragen sociale zekerheid Portugal

In Portugal draagt zowel de werkgever als de werknemer bij aan het socialezekerheidsstelsel. Ook freelancers of zelfstandigen zijn verplicht bijdragen te betalen. Hier is een overzicht van de belangrijkste bijdragen:

 • Werknemers
  Algemene sociale zekerheid: als werknemer gaat een percentage van je bruto salaris (gewoonlijk rond de 11%) naar het socialezekerheidsstelsel. Deze bijdrage biedt dekking voor zaken zoals ziekte, werkloosheid, ouderdomspensioen en beroepsongevallen
  Gezondheidszorg: de sociale zekerheidsbijdrage omvat ook bijdragen voor gezondheidszorg

 • Werkgevers
  Werkgevers betalen ook een aanzienlijk percentage (vaak rond de 23-34%) van het bruto salaris van de werknemer aan het socialezekerheidsstelsel.

 • Freelancers/zelfstandigen
  Freelancers of zelfstandigen zijn verplicht om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Dit percentage kan variëren, maar ligt gewoonlijk tussen de 21,4% en 25,2% van hun belastbare inkomen. Het biedt dekking voor ziekte, zwangerschap, adoptie, ouderdomspensioen, overlijden, en beroepsongevallen.

Ook op zoek naar werknemers of freelancers in België of Duitsland? Bekijk dan eens onze andere blogs hierover:


 

Portugal belasting begrijpen en regelen: kies voor Deel

Het begrijpen van de belastingwetgeving in Portugal kan in eerste instantie ingewikkeld lijken, maar met de juiste informatie en begeleiding wordt het een stuk overzichtelijker. Er zijn verschillende belastingvoordelen en -verminderingen beschikbaar in Portugal, zoals het RFAI, waarmee bedrijven hun belastingdruk aanzienlijk kunnen verminderen. Wil jij je bedrijfsactiviteiten uitbreiden naar Portugal en daar talent inhuren? Deel ondersteunt je hierbij. Wij helpen je om alle regels en wetten over belasting in Portugal correct toe te passen en begrijpen, zodat je altijd compliant bent. 

Veelgestelde vragen over belasting in Portugal

Toch nog vragen? Hieronder vind je nog meer informatie over werken in Portugal en de belasting.

 • Wat is het standaard BTW-tarief in Portugal?
 • Het standaard BTW-tarief in Portugal is 23%.

Zijn er specifieke belastingverplichtingen voor buitenlandse bedrijven in Portugal?

Ja, buitenlandse bedrijven die in Portugal actief zijn, moeten zich registreren voor de belasting en kunnen onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen afhankelijk van hun activiteiten.

Kunnen bedrijven dubbele belasting in Portugal vermijden?

Ja, Portugal heeft dubbelbelastingverdragen met veel landen waardoor je geen dubbele belasting hoeft te betalen. 

Hoe verschillen de belastingtarieven tussen vaste werknemers en freelancers in Portugal?

In Portugal hebben zowel vaste werknemers als freelancers te maken met progressieve inkomstenbelastingtarieven. Het grote verschil is vaak de manier waarop inkomsten worden gerapporteerd en welke aftrekposten beschikbaar zijn. Freelancers kunnen kiezen tussen een vereenvoudigd regime en een boekhoudkundig regime, wat invloed heeft op hun belastbaar inkomen.

Welke aftrekposten zijn beschikbaar voor freelancers in Portugal?

Voor freelancers die kiezen voor het vereenvoudigde belastingregime worden een bepaald percentage van hun inkomsten automatisch als kosten beschouwd, afhankelijk van hun beroepscategorie. Dit kan variëren van 25% tot 75% of zelfs meer. Freelancers die voor het boekhoudkundige regime kiezen, kunnen specifieke zakelijke uitgaven aftrekken, zoals kantoorhuur, apparatuur, zakelijke reizen en andere zakelijke kosten.

Hoe worden overwerk en bonussen belast voor werknemers in Portugal?

Overwerk en bonussen worden over het algemeen als regulier inkomen beschouwd en worden dus belast volgens de normale inkomstenbelastingtarieven. Het exacte tarief hangt af van het totale jaarinkomen van de werknemer.

Zijn er specifieke belastingvoordelen voor freelancers die vanuit het buitenland in Portugal werken?

Ja, Portugal heeft het Non-Habitual Resident (NHR) programma dat bepaalde belastingvoordelen biedt aan freelancers en professionals uit specifieke sectoren die naar Portugal verhuizen. Op deze manier kunnen freelancers profiteren van een verlaagd belastingtarief op buitenlands inkomen en soms zelfs volledige vrijstellingen.

Hoe worden ziekte- en vakantiedagen fiscaal behandeld voor werknemers in Portugal?

Ziekte- en vakantiedagen worden in Portugal over het algemeen niet anders belast dan reguliere inkomsten. Ziekte-uitkeringen die je ontvangt van de sociale zekerheid kunnen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij zijn, afhankelijk van de duur en de aard van de ziekte.

Disclaimer: de informatie in dit artikel is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en moet niet worden beschouwd als juridisch en/of financieel advies. Neem altijd contact op met een professional voordat je zakelijke beslissingen neemt.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies