Compliance for Startups

Legal compliance

In de dynamische wereld van internationale HR speelt juridische naleving een sleutelrol. Of je nu lokaal of internationaal opereert, het begrijpen en naleven van diverse wetten is essentieel om bedrijfsschade en juridische problemen te voorkomen. Lees verder om te ontdekken hoe je arbeidsrechten in verschillende landen navigeert, een effectief compliance-programma implementeert, en diversiteit en technologie inzet voor optimale naleving.

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
juli 31, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Belangrijkste punten

  1. Of je nu lokaal of internationaal werkt, het is essentieel om te voldoen aan alle relevante arbeidswetten en -voorschriften. Het negeren hiervan kan leiden tot boetes en reputatieschade.
  2. Een effectief legal compliance-programma omvat onder meer werknemerstraining, beleidsontwikkeling en regelmatige audits. Dit helpt niet alleen om aan alle wettelijke vereisten te voldoen, maar bevordert ook een positieve bedrijfscultuur.
  3. Technologie kan helpen bij het handhaven van juridische naleving, terwijl een divers en inclusief beleid kan bijdragen aan de naleving van antidiscriminatiewetten en het verbeteren van de bedrijfscultuur. Beide zijn cruciaal in het huidige bedrijfsklimaat.

Wat is legal compliance?

Legal compliance, ook wel bekend als juridische naleving, verwijst naar het proces waarbij bedrijven ervoor zorgen dat ze zich houden aan de relevante wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op hun bedrijfsvoering. Dit kan gaan om een breed scala aan voorschriften, waaronder arbeidsrechten, milieuwetgeving, privacywetgeving, enzovoort. Het doel van juridische compliance is niet alleen om te voldoen aan wettelijke vereisten en zo boetes en juridische acties te vermijden, maar ook om ethisch en verantwoordelijk te handelen, wat op zijn beurt kan bijdragen aan een positief bedrijfsimago en vertrouwen bij klanten en stakeholders.

Navigeren door legal compliance in verschillende landen

Arbeidswetgeving varieert sterk van land tot land. Om ervoor te zorgen dat je binnen de grenzen van de wet opereert, is het essentieel om een inzicht te hebben in arbeidsrechten en -plichten in de verschillende landen waar je bedrijf actief is. Denk aan:

  • Minimumloonvereisten
  • Werkuren
  • Vakantie- en ziektedagenregelingen

Het niet naleven van de regels kan leiden tot boetes en reputatieschade. Deel ontzorgt je in het naleven van de juridische compliance.

compliance graphic

Implementatie van een effectief legal compliance programma in HR

Het is zeer belangrijk om een effectief compliance-programma binnen je HR-afdeling te implementeren. Dit kan bestaan uit training voor medewerkers, beleidsontwikkeling en regelmatige audits om ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten. Hoewel het opzetten van een dergelijk programma complex kan lijken, biedt het op de lange termijn bescherming tegen mogelijke juridische problemen en bevordert het een positieve bedrijfscultuur.

Lees ook: HR en salarisadministratie.

Juridische implicaties van diversiteit en inclusie in HR

Diversiteit en inclusie zijn niet alleen moreel juist, ze hebben ook juridische implicaties. Er bestaan talrijke antidiscriminatiewetten die jou verplichten eerlijke en gelijke kansen te bieden aan alle medewerkers, ongeacht hun geslacht, ras, religie, leeftijd of handicap. Een divers en inclusief beleid kan ook de reputatie van je bedrijf verbeteren, het moreel van de medewerkers verhogen en resulteren in een meer productieve en innovatieve werkomgeving.

Deel helpt je niet alleen bij legal compliance, maar ook bij andere belangrijke HR vragen zoals wat zijn de salarisadministratie uitbesteden tarieven

De rol van technologie bij juridische naleving in HR

Technologie kan een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van juridische compliance binnen HR. Het gebruik van software (bijvoorbeeld HRIS software) voor het beheren van werknemersgegevens kan helpen om belangrijke informatie te ordenen en bij te houden, wat het makkelijker maakt om aan rapportage-eisen te voldoen. Geavanceerde HR-oplossingen kunnen ook helpen bij het automatiseren van compliance-processen, zoals het bijhouden van arbeidsnormen en het controleren op mogelijke schendingen van antidiscriminatiewetten.

Terwijl je de wereld van internationale HR navigeert, sta je er niet alleen voor. Met de juiste kennis, tools en toewijding van Deel kun je ervoor zorgen dat jouw bedrijf niet alleen de wetten respecteert, maar ook een omgeving creëert die eerlijk, inclusief en productief is. Want in de complexe wereld van legal compliance, is voorbereiding de sleutel tot succes.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Veel gestelde vragen over legal compliance

Vind nog meer informatie over legal compliance in de veel gestelde vragen hieronder.

Wat zijn enkele specifieke voorbeelden van juridische eisen in verschillende landen?

Dit kan variëren, maar enkele voorbeelden kunnen zijn:

  • in Duitsland is het verplicht om werknemers ten minste vier weken betaald verlof per jaar te geven;
  • in de Verenigde Staten moeten bedrijven voldoen aan de Amerikaanse Arbeidswet (Fair Labor Standards Act) die eisen stelt aan minimumloon- en overuren;
  • in Japan moeten werknemers na vijf uur werk een pauze van minstens 45 minuten krijgen.

Hoe kan een klein bedrijf met beperkte middelen ervoor zorgen dat het voldoet aan de juridische vereisten?

Ook voor kleinere bedrijven is het belangrijk om te voldoen aan wettelijke vereisten. Als je niet over een eigen juridische afdeling beschikt, kun je overwegen om juridisch advies in te winnen bij een extern bureau. Er zijn ook verschillende software oplossingen en tools die je kunnen helpen bij het beheren van compliance-taken.

Zie ook eens ons blogartikel over: verzoek tot betaling factuur bij klant die niet betaald, hoe pak je dat aan?

Wat gebeurt er als mijn bedrijf niet voldoet aan de wet?

Als je bedrijf niet voldoet aan de wet, kunnen er verschillende gevolgen zijn, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Dit kan variëren van boetes en sancties tot mogelijke rechtszaken. Bovendien kan het niet naleven van de wet leiden tot reputatieschade, wat op de lange termijn een negatieve impact kan hebben op de bedrijfsprestaties.

Disclaimer: Deze inhoud wordt alleen gepubliceerd voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als juridisch of fiscaal advies. Raadpleeg een professional voor begeleiding.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies