hidden costs central header

Vakantiedagen in België: info en tips voor werkgevers

Als je van plan bent een bedrijf te starten in België, is het logisch dat je wil snappen hoe het precies zit met vakantiedagen in België. Als werkgever wil je ervoor zorgen dat jouw teams een gezonde balans hebben tussen werk en vrije tijd, want dat zorgt voor betrokken, gemotiveerde en gelukkige medwerkers. In dit artikel vertellen we je hoe je de vakantiedagen van je team in België kunt beheren en waar je zoal rekening mee moet houden.

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
december 20, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Belangrijkste punten

 1. Wet- en regelgeving vakantiedagen België: door de wettelijke vereisten te begrijpen, voorkom je juridische problemen en zorg je voor een eerlijke behandeling van je personeel. Het is de basis voor een solide HR-beleid in België
 2. Optimaliseer je vakantiebeleid: een duidelijk en goed beleid vereenvoudigt de communicatie en voorkomt misverstanden over verlof. Het zorgt ervoor dat vakantiedagen effectief worden ingepland en helpt de werknemerstevredenheid binnen je organisatie te vergroten
 3. Bereid je voor op collectieve vakantieperiodes: door goed voorbereid te zijn op collectieve vakantieperiodes kun je mogelijke operationele verstoringen minimaliseren en ervoor zorgen dat je bedrijf soepel blijft draaien, zelfs tijdens drukke vakantieseizoenen

Aantal vakantiedagen in België: een handig overzicht

Als je wil begrijpen hoe het zit met vakantiedagen in België en de rechten van je lokale medewerkers wilt respecteren, is het handig om de basisregels en richtlijnen te kennen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste regelgeving met betrekking tot vakantiedagen in België:

 • Wettelijk aantal vakantiedagen in België: het aantal wettelijke vakantiedagen is afhankelijk van hoeveel dagen jouw medewerker in het voorgaande jaar gewerkt heeft. Dit kan oplopen tot 20 wettelijke vakantiedagen in België voor full-time medewerkers
 • Jaarlijkse vakantie: je werknemers hebben in principe recht op minimaal twee weken jaarlijkse vakantie. Dit kan langer zijn, afhankelijk van de arbeidsduur en hoeveel dagen er het jaar ervoor gewerkt zijn
 • Officiële vakantiedagen in België: naast de jaarlijkse vakantie zijn er ook wettelijke feestdagen waarop werknemers normaal gesproken vrij zijn en betaald verlof krijgen
 • Opbouw van vakantiedagen in België: vakantiedagen worden opgebouwd gedurende het voorgaande kalenderjaar. Dat betekent dat werknemers vakantie kunnen nemen op basis van de dagen die ze het jaar ervoor hebben opgebouwd
 • Pro-rata berekeningen: als een werknemer niet het hele jaar heeft gewerkt, worden de vakantiedagen in België berekend naar rato van de effectief gewerkte tijd
Wat is vakantiegeld volgens de Nederlandse wetgeving?

Berekening van vakantiedagen in België

Hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer in België? Dit wordt berekend op basis van het aantal gewerkte dagen in het voorgaande jaar.

Vakantiedagen België: eerste jaar

Een nieuwe werknemer heeft wettelijk recht op een minimum van 20 vakantiedagen in België per jaar. Dit geldt als een vastgesteld minimum, ongeacht het aantal gewerkte dagen in het eerste jaar van tewerkstelling. Het aantal vakantiedagen kan later worden aangepast op basis van de effectieve arbeidsduur en dienstjaren, maar in het eerste jaar heeft een nieuwe werknemer dus recht op deze 20 wettelijke vakantiedagen in België.

Voorbeeld berekening: stel dat een medewerker op 1 juli in dienst treedt. Er zijn dan nog 183 dagen in de tweede helft van het jaar. Als het wettelijk minimum 20 dagen is voor een volledig jaar, heeft deze werknemer recht op 10 wettelijke vakantiedagen in België voor dat jaar (20 dagen gedeeld door 2, aangezien slechts de helft van het jaar is gewerkt).

Vakantiedagen België: na het eerste jaar

Na het eerste jaar van tewerkstelling wordt het aantal vakantiedagen voor een werknemer in België berekend op basis van het aantal gewerkte dagen in het voorgaande jaar. Laten we eens kijken hoe dat precies in z’n werk gaat:

 1. Tellen van gewerkte dagen: aan het einde van elk kalenderjaar, tel je als werkgever hoeveel dagen elke werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt. Hierbij neem je ook afwezigheden mee die als gewerkte dagen tellen, zoals ziekte- of vakantiedagen
 2. Berekenen van vakantiedagen: het aantal vakantiedagen voor het volgende jaar wordt bepaald door het aantal dagen dat de werknemer het voorgaande jaar heeft gewerkt. Daar zijn vaste regels voor:
  • Voor een voltijdse werknemer is het wettelijke minimum 20 vakantiedagen per jaar. Als deze werknemer het volledige jaar heeft gewerkt, dan blijft het recht op 20 vakantiedagen staan
  • Als een medewerker niet het hele jaar heeft gewerkt, dan bereken je de vakantiedagen naar rato. Dit betekent dat je een evenredig aantal vakantiedagen toekent op basis van het aantal gewerkte dagen dat jaar
  • Er zijn specifieke regels voor het berekenen van vakantiedagen voor deeltijdse werknemers. Ook dat is weer afhankelijk van het aantal gewerkte uren in het jaar daarvoor

Dit systeem helpt jou als werkgever om het juiste aantal vakantiedagen toe te kennen aan je werknemers, op basis van hun werkelijke dienstjaren en effectieve arbeidsduur, terwijl het wettelijk minimum van 20 dagen wordt gehandhaafd voor de mensen die een volledig jaar hebben gewerkt.

België vakantiedagen: onbetaalde vakantiedagen opnemen

Er zijn momenten waarop werknemers onbetaald verlof willen opnemen, bijvoorbeeld om persoonlijke redenen of omdat ze een lange reis willen maken. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers helder hebben hoe dit precies in zijn werk gaat, in lijn met de arbeidswetgeving en eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten. De regelgeving rondom onbetaalde vakantiedagen in België is als volgt:

 • Toestemming nodig: voor onbetaald verlof is de toestemming van de werkgever vereist. Dit moet schriftelijk vastgelegd worden, inclusief de duur van het verlof
 • Geen minimaal aantal dagen: in tegenstelling tot betaalde vakantiedagen, is er geen vastgesteld minimum voor onbetaalde vakantiedagen. Als werkgever bepaal jij hoeveel dagen toegestaan zijn, afhankelijk van de situatie en natuurlijk in overleg met je medewerker
 • Behoud van sociale zekerheid: ook tijdens onbetaald verlof behouden werknemers meestal hun rechten op sociale zekerheidsvoordelen zoals ziekteverzekering en pensioenopbouw
 • Check de CAO's: in bepaalde sectoren of bedrijven kunnen de voorwaarden voor onbetaald verlof specifiek zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Het is belangrijk om deze na te kijken voor gedetailleerde regels
 • Impact op arbeidsovereenkomst: het nemen van onbetaald verlof kan invloed hebben op de totale duur van de arbeidsovereenkomst, wat weer effect kan hebben op zaken zoals anciënniteit.

Zowel werkgevers als werknemers moeten zich bewust zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot onbetaald verlof. Door deze regels na te leven, zorg je voor een evenwichtige en eerlijke benadering van verlofregelingen.

vakantiedagen België

Collectieve vakantieperiodes in België

In België is het heel normaal dat er collectieve vakantieperiodes zijn, vooral in de zomer. Dit betekent dat veel bedrijven tegelijkertijd sluiten en werknemers op ongeveer hetzelfde moment vakantie nemen. Om hier slim mee om te gaan, is het handig om goed vooruit te plannen. Hier wat nuttige tips:

 • Plan vooruit: zorg dat je als werkgever tijdig weet wanneer deze collectieve vakantieperiodes zijn en stem je personeelsplanning hierop af
 • Flexibele werkafspraken: denk na over flexibele werkvormen, zoals flexibele werkuren of thuiswerkmogelijkheden, om eventuele verstoringen van de continuïteit in je bedrijf te beperken
 • Duidelijke communicatie: bespreek met je werknemers wanneer de collectieve vakanties plaatsvinden en leg uit hoe dit invloed heeft op vakantiedagen in België
 • Anticiperen op drukte: als je bedrijf seizoensgebonden is, probeer dan te anticiperen op een toename in de vraag nadat de vakantieperiodes zin afgelopen

Je weet nu hoe je je moet voorbereiden op collectieve vakantieperiodes in België, maar welke zijn er zoal? We zetten ze op een rijtje:

 • Bouwsector: in juli sluiten veel bedrijven in de bouw voor een collectieve vakantie
 • Metaalsector: de zomermaanden, vooral juli en augustus, zijn populaire vakantiemaanden in de metaalsector
 • Chemiesector: in de chemiesector kiezen sommige bedrijven ervoor om in augustus collectief vakantie te nemen
 • Bouwvakkers: ook bouwvakkers nemen in dezelfde periode vakantie, meestal in juli
 • Bouwbedrijven: veel bouwbedrijven in België zijn de laatste twee weken van juli gesloten

Door deze collectieve vakantieperiodes goed te begrijpen en je personeelsbezetting hierop af te stemmen, kun je ervoor zorgen dat je bedrijf soepel blijft draaien, ook tijdens drukke periodes.

Het belang van een duidelijk beleid voor vakantieaanvragen

Voor zowel werkgevers als werknemers in België is een effectief en rechtvaardig beleid voor vakantieaanvragen ontzettend belangrijk. Zo'n beleid zorgt ervoor dat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Het moet helder uiteenzetten hoe werknemers hun vakantiedagen kunnen aanvragen, welke deadlines er zijn en hoe het hele goedkeuringsproces in zijn werk gaat.

Daarnaast is het cruciaal om duidelijke verwachtingen te scheppen over hoe werknemers hun vakantie moeten plannen, zodat jouw bedrijf altijd goed blijft draaien. Met een goed doordacht beleid voor vakantieaanvragen verbeter je niet alleen de communicatie tussen je werknemers en de HR-afdeling, maar zorg je er ook voor dat de vakantiedagen in België op een vlotte manier worden geregeld. Dit alles draagt bij aan een hogere tevredenheid onder je personeel.

Deel is er voor je

Door slimme HR-software zoals Deel te gebruiken, maak je het aanvragen van vakantiedagen in België een stuk makkelijker, sneller en nauwkeuriger. Dit is een win-win situatie: je HR-team houdt meer tijd over voor belangrijke strategische taken, terwijl je medewerkers moeiteloos en snel hun verlof kunnen regelen.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Disclaimer: Deze post wordt verstrekt voor informatieve doeleinden en mag niet als juridisch advies worden beschouwd. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Kunnen werknemers in België extra vakantiedagen krijgen naarmate ze langer in dienst zijn?

Ja zeker! In België kunnen werknemers na verloop van tijd extra vakantiedagen verdienen. Dit noemen we anciënniteitsvakantie, waarbij het aantal extra dagen afhangt van hoe lang iemand al bij hetzelfde bedrijf werkt.

Hoe worden wettelijke feestdagen behandeld als het gaat om vakantiedagen in België?

Wettelijke feestdagen worden gezien als betaalde vrije dagen. Als zo'n feestdag op een dag valt waarop normaal gewerkt wordt, dan krijgt de werknemer gewoon doorbetaald zonder dat het ten koste gaat van de vakantiedagen.

Kan een werkgever vakantiedagen van een werknemer intrekken?

Een werkgever kan in principe geen vakantiedagen intrekken nadat deze al goedgekeurd zijn. Alleen als zowel de werkgever als de werknemer het ermee eens zijn, kan er een uitzondering gemaakt worden. Let wel op, dit is een ingewikkelde zaak en moet volgens de wet en arbeidsovereenkomsten worden afgehandeld.

Hoeveel betaalde vakantiedagen krijg ik als nieuwe werknemer in België?

Als nieuwe werknemer in België heb je recht op een minimum van 20 betaalde vakantiedagen per jaar. Dit geldt vanaf je eerste volledige jaar bij het bedrijf.

Wat zijn de regels voor het opnemen van vakantiedagen tijdens collectieve vakantieperiodes?

Tijdens collectieve vakantieperiodes, zoals de zomervakantie in bepaalde sectoren, worden vakantiedagen vaak voor het hele bedrijf gelijktijdig opgenomen. Het is belangrijk om hierover heldere afspraken te maken met je werkgever, zodat je precies weet wanneer je vrij bent.

Kan ik niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar?

In de meeste gevallen moeten wettelijke vakantiedagen binnen het kalenderjaar worden opgenomen en kunnen ze niet worden overgedragen naar het volgende jaar. Het is dus een goed idee om je vakantiedagen tijdig te plannen!

Zijn er specifieke regels voor de berekening van vakantiedagen voor deeltijdse werknemers in België?

Ja, voor deeltijdse werknemers in België worden vakantiedagen berekend naar rato van de gewerkte uren. Dit betekent dat het aantal vakantiedagen evenredig is aan hun werkregime, zodat deeltijdse werknemers eerlijk worden behandeld.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies