Paid Time Off for Independent Contractors

Betaalde vrije dagen voor freelancers: is er recht op vakantiegeld en vakantiedagen?

Ontdek of freelancers recht hebben op vakantiegeld en hoe andere werknemersvoordelen op hen van toepassing zijn. 

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
augustus 25, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Als je in zee gaat met een freelancer, dan heb je natuurlijk bepaalde verplichtingen. Je wilt weten of een freelancer recht heeft op enige vorm van vakantiegeld volgens de Nederlandse wet.

In dit artikel lees je alles over betaald verlof bij nationale feestdagen, vakantietijd, ziekteverlof, bijzonder betaald verlof en meer voor freelancers.

Wat is vakantiegeld volgens de Nederlandse wetgeving?

In Nederland heeft elke werknemer recht op vakantie en bijbehorend vakantiegeld. Vakantiegeld, ook wel bekend als een vakantietoeslag, is een wettelijk recht dat is vastgelegd in de Nederlandse wet. Het is bedoeld om werknemers in staat te stellen om tijdens hun vakantie hun normale inkomen te behouden.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar betaalde vrije tijd meestal wordt geregeld via arbeidsovereenkomsten, is vakantiegeld in Nederland geregeld door de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de individuele arbeidsovereenkomst. De WML stelt minimumeisen aan het loon en regelt ook de hoogte van het vakantiegeld.

Volgens de Nederlandse wet is een werkgever verplicht om vakantiegeld uit te betalen aan zijn werknemers. Het vakantiegeld moet ten minste 8% van het bruto jaarloon bedragen. Dit betekent dat een werknemer recht heeft op 8% van het salaris dat hij heeft verdiend gedurende het afgelopen jaar. Het vakantiegeld wordt meestal in de maand mei uitbetaald.

Wat is betaald verlof?

Naast het recht op vakantiegeld hebben werknemers in Nederland ook recht op vakantiedagen. De wet bepaalt dat een werknemer recht heeft op minimaal viermaal het aantal dagen dat hij per week werkt. Dit betekent dat een fulltime werknemer recht heeft op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Veel cao's en individuele arbeidsovereenkomsten bieden echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum.

Het doel van de Nederlandse wetgeving met betrekking tot vakantiegeld en vakantiedagen is om werknemers te beschermen en hen in staat te stellen te genieten van voldoende rust en ontspanning. Door deze wettelijke regelingen worden werknemers gestimuleerd om verlof op te nemen en te genieten van hun welverdiende vakantie, terwijl hun inkomen tijdens deze periode gegarandeerd blijft. Daarnaast dragen vakantiegeld en vakantiedagen bij aan het welzijn en de werk-privé balans van werknemers in Nederland.

Hebben freelancers in Nederland recht op betaalde vakantiedagen?

Het antwoord op deze vraag is nee. En er zijn geen uitzonderingen op deze regel in de Nederlandse wetgeving.

Freelancers, ook wel bekend als zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel), vallen niet onder de reguliere werknemersregelingen die doorgaans gepaard gaan met werknemerscompensatie. In tegenstelling tot werknemers hebben freelancers geen recht op betaald verlof. Ze worden alleen betaald voor de tijd die ze daadwerkelijk aan het werk besteden. Dit geldt ook voor ondernemers die hun eigen bedrijf runnen - ze ontvangen geen vergoeding wanneer ze niet aan het werk zijn. freelancers hebben geen wettelijk recht op overuren, ouderschapsverlof of het minimumloon zoals dat geldt voor werknemers.

Het onderscheid tussen werknemers en freelancers is vanuit juridisch oogpunt belangrijk in Nederland. freelancers hebben meer vrijheid en flexibiliteit in hun werk, maar zijn ook verantwoordelijk voor het zelfstandig regelen van hun arbeidsvoorwaarden en -compensatie.

Hoewel freelancers geen recht hebben op betaalde vakantiedagen volgens de Nederlandse wet, kunnen ze natuurlijk wel zelf bepalen wanneer ze vakantie nemen en hun werkzaamheden plannen. Het is belangrijk dat zij financiële reserves opbouwen om deze periodes zonder inkomsten te kunnen overbruggen.

Blog cover freelance worker working remote team

Onjuiste classificatie van werknemers als freelancers volgens de Nederlandse wetgeving

Zoals eerder vermeld, is het voor werkgevers vaak aantrekkelijk om met freelancers te werken in plaats van met werknemers, omdat zij geen kosten hoeven te dragen voor ziektekostenverzekering, inkomstenbelasting en andere extra's die bij werknemers komen kijken. Echter, deze praktijk is niet volledig legaal in Nederland. Als de overheid ontdekt dat de werkgever een bepaalde mate van controle heeft over het werk van de freelancer die verder gaat dan wat normaal gesproken acceptabel is voor een onafhankelijke contractrelatie, moet de freelancer worden geclassificeerd als een werknemer.

De onjuiste classificatie van werknemers is een veelvoorkomend probleem, en er zijn bepaalde criteria waarmee kan worden bepaald of iemand als werknemer moet worden beschouwd volgens de Nederlandse wetgeving. De Belastingdienst biedt richtlijnen met betrekking tot drie aspecten die moeten worden beoordeeld als er twijfel bestaat over de classificatie als freelancer of werknemer:

Gedragscontrole

  • Heeft de werkgever controle over waar en wanneer de freelancer werkt?
  • Biedt de werkgever de benodigde hulpmiddelen en apparatuur om het werk uit te voeren?
  • Vereist en/of biedt de werkgever training over hoe het werk moet worden uitgevoerd?

Financiële controle

  • Is de freelancer verplicht om uitsluitend voor een bepaalde werkgever te werken?
  • Heeft de freelancer een vast maandelijks of wekelijks salaris?

Zakelijke relatie

  • Biedt de werkgever werknemersvoordelen zoals betaalde vakantiedagen of een ziektekostenverzekering?
  • Voert de freelancer activiteiten uit die cruciaal zijn voor het bedrijf van de werkgever?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die moeten worden gesteld om de juiste classificatie vast te stellen. Als het antwoord op de meeste vragen "ja" is, is de kans groot dat de persoon in kwestie als werknemer moet worden beschouwd en heeft hij of zij recht op alle bijbehorende werknemersrechten.

In dat geval kan de werknemer ervoor kiezen om een rechtszaak aan te spannen, wat juridische en financiële gevolgen kan hebben voor de werkgever. Het is verstandig om vooraf juridisch advies in te winnen bij een professional.

Hoe neem je verlof als freelancer?

Aangezien je niet kunt blijven werken zonder ooit een pauze te nemen, heb je twee opties wanneer je met vakantie wilt gaan.

Je kunt het volgende doen:

  • Bereid je bankrekening vooraf voor en neem echt de tijd vrij. Pak het werk pas weer op als je terugkomt.
  • Huur een andere zzp’er in die ten minste een deel van je taken kan overnemen terwijl je weg bent. Natuurlijk moeten ze betaald worden, maar op die manier blijft de workflow ongestoord.

Lees ook: Hoe een freelancer betalen.

Opties afwegen

Als freelancer heb je misschien geen betaald verlof, bijzonder betaald verlof en andere werknemersvoordelen, maar je hebt wel opties als het gaat om verlof. Je moet de vakantie misschien zorgvuldiger plannen dan een werknemer, maar het is niet onmogelijk om wat rust te krijgen.

Pak een rekenmachine en bekijk wat in jouw geval beter werkt. Neem je vrij of huur je iemand in die het werk overneemt? Misschien dat je voordat je verlof wil nemen afspraken kan maken over een bonus als zelfstandige.

Heb je hulp nodig? Deel kan je ondersteunen. En dat niet alleen voor de Nederlandse wetgeving en regels, maar ook in internationale wet- en regelgeving.

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Disclaimer: Deze post wordt verstrekt voor informatieve doeleinden en mag niet als juridisch advies worden beschouwd. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat voor meer informatie.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies