banner-belgium-v3

Minimumloon in België: dit moet je weten als werkgever

Om als onderneming succesvol te zijn in het buitenland, is het essentieel om de lokale arbeidswetgeving te kennen – vooral als je van plan bent personeel aan te nemen. Dit geldt ook voor de regels rondom het minimumloon. In dit artikel vertellen we je meer over het minimumloon in België. Zo weet je na het lezen hoe je de loonkosten kunt beheren en hoe je voldoet aan alle juridische vereisten rondom de Belgische regelgeving. Handige informatie om als internationaal werkgever succesvol te zijn bij onze zuiderburen!

Lisanne Sanders
Written by Lisanne Sanders
december 22, 2023
Contents
Need help onboarding international talent?
Try Deel

Belangrijkste punten

  1. Flexibiliteit van het minimumloon in België: Het Belgische minimumloon is variabel en wordt aangepast aan leeftijd en werkervaring, wat zorgt voor een dynamische loonstructuur die rekening houdt met de ontwikkeling van individuele werknemers
  2. Minimumloon in België en regionale verschillen: het minimum salaris in België varieert per regio, afhankelijk van de leefkosten. In steden als Brussel, waar de leefkosten hoger zijn, liggen de minimumlonen ook hoger dan in minder dure regio's
  3. Internationale benchmarking: door het Belgische minimumloon te vergelijken met dat van andere landen in Europa, kunnen bedrijven zorgen voor salarispakketten die zowel aantrekkelijk voor werknemers als financieel haalbaar zijn. Dit helpt bedrijven concurrerend te blijven op de internationale markt

Salariswetgeving in België

In België zorgt de salariswetgeving ervoor dat iedereen eerlijk wordt betaald. Het wettelijk minimumloon is als een vangnet, zodat niemand te weinig verdient. Daarnaast tillen extra's zoals vakantiegeld en eindejaarspremies de standaard op. Als werkgever moet je deze regels volgen. Hierdoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd, wat resulteert in een gemiddeld salaris in België dat een betrouwbare indicator is voor wat werknemers kunnen verwachten. Maar er is meer: als je de wet goed kent, kun je meer zijn dan alleen een werkgever die de regels volgt – je wordt een werkgever waar iedereen voor wil werken.

De structuur van het minimum salaris in België

In België hangt het minimumloon af van verschillende factoren, zoals leeftijd en ervaring. Is jouw ondermening actief in België en huur je daar lokaal talent in? Dan is het belangrijk om te weten dat een 18-jarige andere wettelijke looneisen heeft dan een 22-jarige met twee jaar ervaring. Daarnaast worden de lonen vaak vastgesteld door collectieve arbeidsovereenkomsten, die per sector verschillen. Dit houdt in dat je voor compliance je strategieën moet afstemmen op de unieke voorwaarden van de sector waarin je opereert.

Bekijk de prijzen van Deel

icon-money-stack

Bekijk onze startprijzen per maand voor EOR-diensten, het inhuren en betalen van freelancers, wereldwijde salarisadministratie, Deel HR of immigratie.

Bekijk de prijzen

Minimumloon en levenskosten: hoe ze verschillen per regio in België

De levenskosten in België zijn niet overal gelijk – een werknemer in Brussel kan te maken hebben met hogere huisvestingskosten dan iemand in Wallonië. Dit heeft implicaties voor het minimum bruto loon in België:

  • In Vlaanderen zijn zowel de levenskosten als de lonen relatief hoog
  • Wallonië kent meer betaalbare levenskosten, wat soms resulteert in lagere lonen vergeleken met andere regio's
  • Brussel, bekend als internationaal centrum, heeft de hoogste levenskosten en vaak ook hogere minimumlonen

Als werkgever is het belangrijk om rekening te houden met deze regionale verschillen bij het bepalen van salarissen.

Minimumloon in België voor buitenlandse werknemers: onbelaste buitenland dagvergoeding

Buitenlandse werknemers in België hebben recht op het wettelijk vastgestelde minimumloon, wat zorgt voor eerlijke concurrentie. Daarnaast kunnen zij een onbelaste dagvergoeding krijgen voor werktrips naar België, de 'buitenlandse dienstreisvergoeding'. Deze vergoeding dekt extra kosten bij verblijf buiten hun normale woonplaats. De hoogte ervan hangt af van het land van herkomst en de verblijfsduur in België, en wordt bepaald door de Belgische overheid.

Minimumloon in België voor buitenlandse werknemers vs. andere EU-landen

Bij het opstellen van je loonpakketten is het handig om de positie van het minimumloon in België (zowel netto als bruto) te vergelijken met andere EU-landen. België heeft een van de hogere minimumlonen in de EU, wat aantrekkelijk is voor werknemers maar een uitdaging kan zijn voor werkgevers die de kosten willen beperken. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen concurrerend zijn en financiële verantwoordelijkheid.

Strategieën voor slim loonbeheer

Om de kosten te beheersen, met in je achterhoofd het minimumloon in België per uur, hebben we een paar nuttige tips:

  • Flexibele werktijden aanbieden: dit houdt in dat je medewerkers niet altijd het standaard aantal uren per week hoeven te werken, maar dat hun werkuren kunnen variëren op basis van de behoeften van jouw bedrijf en de persoonlijke voorkeuren van de werknemer. Bijvoorbeeld: in perioden van hoge vraag, kunnen werknemers meer werken en in rustigere tijden minder. Dit helpt jouw bedrijvf om je loonkosten beter af te stemmen met de werkelijke productiviteit, wat betekent dat je betaalt voor werk wanneer het nodig is, in plaats van een vast aantal uren ongeacht de bedrijfsactiviteit
  • Investeren in opleiding en ontwikkeling: door te investeren in de vaardigheden van je medewerkers, kun je hen helpen door te groeien naar hogere posities binnen het bedrijf, wat vaak gepaard gaat met hogere lonen. Dit is niet alleen voordelig voor de werknemer, maar ook voor jouw bedrijf, omdat beter opgeleide werknemers extra waarde kunnen toevoegen. Op de lange termijn kan dit de algehele prestaties en winstgevendheid van jouw bedrijf aanzienlijk verbeteren
  • Gebruik van prestatiebonussen: prestatiebonussen zijn extra uitbetalingen bovenop het reguliere salaris die worden gegeven als beloning voor uitstekende prestaties. Door werknemers prestatiebonussen aan te bieden, kun je hen motiveren om beter te presteren zonder het vaste salaris significant te verhogen. Dit kan een kosten-efficiënte manier zijn om werknemers te belonen voor hun harde werk en bijdrage aan het bedrijf, terwijl de basisloonkosten beheersbaar blijven

Boek een Demo!

💸 Ben je klaar om internationaal personeel aan te nemen via Deel?

Boek een demo

✅ Boek een demo van 30 minuten met een van onze experts!

Minimumloon per uur in België handhaven: boetes vermijden en compliance

Als je de minimumloonwetten in België niet naleeft, riskeer je hoge boetes en juridische problemen. Voor internationale werkgevers is het dus slim om goed op de hoogte te zijn van de wetgeving, zowel op nationaal als op sectorniveau. Het opzetten en regelmatig bijwerken van een sterk compliance programma helpt om boetes en reputatieschade te vermijden. Dit betekent dat je steeds up-to-date moet zijn met de laatste wetswijzigingen.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt het minimumloon in België herzien?

Het minimumsalaris in België wordt doorgaans jaarlijks herzien. Aanpassingen zijn afhankelijk van de gezondheid van de economie en de kosten van levensonderhoud.

Gelden er in België minimumlonen per sector of industrie?

Ja, in België kunnen minimumlonen variëren per sector. Deze worden vastgesteld in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.

Wat zijn de consequenties als een bedrijf zich niet houdt aan het minimumloon in België?

Bedrijven die zich niet houden aan de minimumloonvereisten kunnen geconfronteerd worden met boetes, terugbetaling van loonverschillen en in ernstige gevallen zelfs juridische vervolging.

Hoe beïnvloedt het minimumloon in België de algemene arbeidsmarkt en economie?

Het minimumloon in België speelt een belangrijke rol in de arbeidsmarkt en de economie. Het helpt om een leefbaar inkomen te garanderen voor werknemers, wat bijdraagt aan de algemene koopkracht en economische stabiliteit. Door een minimumgrens aan salarissen te stellen, bevordert het ook eerlijke concurrentie tussen bedrijven en helpt het om armoede en ongelijkheid op de werkvloer te verminderen. Bovendien kan een adequaat minimumloon de werknemerstevredenheid en -loyaliteit verbeteren, wat uiteindelijk de productiviteit en de bedrijfsprestaties ten goede komt.

Hoe wordt het minimumloon voor buitenlandse werknemers in België vastgesteld?

Voor buitenlandse werknemers in België geldt hetzelfde minimumloon als voor Belgische werknemers. Dit bedrag is gebaseerd op nationale wetgeving en kan variëren afhankelijk van de sector en de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is. Het is belangrijk dat werkgevers deze regels volgen om gelijke behandeling en eerlijke concurrentie te waarborgen.

Kunnen buitenlandse werknemers in België aanspraak maken op een onbelaste buitenland dagvergoeding

Ja, buitenlandse werknemers die voor werk naar België komen, kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste dagvergoeding, de 'buitenlandse dienstreisvergoeding'. Deze vergoeding is bedoeld om extra kosten te dekken die gemaakt worden bij verblijf buiten de normale woonplaats voor werk. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de Belgische overheid en kan variëren op basis van verschillende factoren.

Moet het minimumloon in België voor buitenlandse werknemers anders berekend worden dan voor lokale werknemers?

Nee, het berekenen van het minimumloon voor buitenlandse werknemers in België volgt dezelfde richtlijnen als voor lokale werknemers. Het gaat om een vastgesteld bedrag per uur of per maand, afhankelijk van de sector en de aard van het werk. Het is essentieel dat werkgevers deze richtlijnen volgen om te voldoen aan de Belgische wetgeving en om eerlijke arbeidsomstandigheden te waarborgen.

Disclaimer: De informatie die beschikbaar is in dit artikel wordt verstrekt voor algemene informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch en/of boekhoudkundig advies. Daarom mag je niet vertrouwen op dit materiaal bij het nemen van zakelijke beslissingen. Raadpleeg professioneel advies voordat je stappen onderneemt.

Deel makes growing remote and international teams effortless. Ready to get started?

+

Countries

+

Customers

+

Legal experts

+

Currencies