Terug naar de app store

Alles-in-één platform voor je personeelsbezetting
Bezoek TeamOhana
TeamOhana

Versnel de besluitvorming 

Inzichten in realtime over de personeelsplanning en de voortgang van aanwervingen voor alle belanghebbenden om samen beslissingen te nemen.

Optimaliseer je personeelskosten

Maak modellen van personeelsscenario's met realtime prognoses om ervoor te zorgen dat het budget wordt aangehouden wanneer plannen veranderen.

Elimineer handmatige spreadsheets

Breng gegevens over personeelsbezetting uit HRIS, ATS en ERP samen in één platform en automatiseer de afstemming van personeelsaantallen.