Terug naar de app store

Automatische tool voor tijdregistratie voor nauwkeurige salarisadministratie
Bezoek Time Doctor
Time Doctor

Geautomatiseerde urenstaten

Tijdregistratie zorgt ervoor dat werkuren worden geregistreerd, voor nauwkeurige urenstaten en dat zonder handmatige uploads en onnauwkeurige gegevens.

Gegarandeerde nauwkeurigheid van de salarisadministratie

Maak gebruik van geautomatiseerde tijdregistratie voor nauwkeurige berekeningen van het salaris, zodat de risico's van te veel of te weinig betalen tot een minimum worden beperkt.

Vereenvoudigde betalingen in batch

Gegevensoverdracht met één klik vanaf één dashboard naar Deel stroomlijnt betalingen en facturering in bulk, wat het snel en eenvoudig maakt.